Tag: key resources คืออะไร

 • Unfair Advantage คืออะไร

  Unfair Advantage คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  ในทางสังคม เราอาจได้ยินคนเรียกร้อง “ความเป็นธรรม” แต่ในทางธุรกิจ โดยเฉพาะถ้าเป็นธุรกิจของเราเอง เราต้องการสร้าง “ความไม่เป็นธรรม” หรือที่เรียกว่า “Unfair Advantage” วันนี้ มาทำความรู้จักว่า Unfair Advantage คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจครับ 1. Unfair Advantage คืออะไร คำว่า Unfair Advantage มาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2 คำ คือคำว่า Unfair แปลว่า “ไม่แฟร์” “ไม่เป็นธรรม” “ไม่ยุติธรรม” และคำว่า Advantage ที่แปลว่า “ข้อได้เปรียบ” หรือ “ความได้เปรียบ” พอนำมารวมกันแล้ว Unfair Advantage จึงแปลว่า ข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม แล้ว ข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม คือใครได้เปรียบ? ได้เปรียบอะไร? ในทางธุรกิจแล้ว เราต้องมี Unfair Advantage ธุรกิจจึงจะประสบความสำเร็จ ดังนั้น Unfair Advantage…

 • ทรัพยากรหลัก (Key Resources) คืออะไร

  ทรัพยากรหลัก (Key Resources) คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  การสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ หรือ Value Proposition เป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจทุกประเภท ธุรกิจที่ไม่มี Value Proposition คือ ธุรกิจที่รอวันเจ๊ง แต่ถ้าเราอยากสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ เราจะสร้างจากอะไรได้บ้าง วันนี้จะมาเล่าการสร้าง Value Proposition จาก Key Resources กันครับ 1. ทรัพยากรหลัก (Key Resources) คืออะไร Key Resources คือ ทรัพยากรหลักของธุรกิจ ว่าธุรกิจเรา หรือองค์กรเรา มีทรัพยากรหลักอะไรบ้าง ที่สามารถสร้างคุณค่า และ สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้ เช่น มีสิทธิบัตร มีความเชี่ยวชาญพิเศษ มีสูตรลับ เป็นต้น Key Resources คือ ทรัพยากรหลักของธุรกิจ ว่าธุรกิจเรามีทรัพยากรหลักอะไรที่สามารถสร้างคุณค่า และ สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้ โสภณ แย้มกลิ่น Key Resources เป็นหนึ่งใน 9 ด้าน ของการออกแบบธุรกิจโดยใช้ Business…