Tag: Innovation

 • Transformative Innovation คืออะไร

  Transformative Innovation คืออะไร

  หลังจากเรารู้จัก Innovation 2 ชนิดมาแล้ว คือ Efficiency Innovation และ Sustaining Innovation วันนี้มาทำความรู้จักนวัตกรรมประเภทที่ 3 และเป็นประเภทสุดท้าย นั่นก็คือ Transformative Innovation ว่าคืออะไร และ แตกต่างจาก 2 ประเภทแรกอย่างไรกันครับ 1. Transformative Innovation คืออะไร Transformative Innovation คือ การสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ที่ปฏิรูปการทำธุรกิจเดิม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจเดิมอย่างสิ้นเชิง ไปสู่ธุรกิจที่องค์กรไม่เคยทำ และ (น่าจะ) มีอนาคตมากกว่าโมเดลธุรกิจปัจจุบัน Transformative Innovation คือ การสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ที่ปฏิรูปการทำธุรกิจเดิม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจเดิมอย่างสิ้นเชิง ไปสู่ธุรกิจที่องค์กรไม่เคยทำ และ (น่าจะ) มีอนาคตมากกว่าโมเดลธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งความว่า Transformative มาจากรากศัพท์คำว่า Transform ที่มักได้ยินเป็นประจำ เช่น คำว่า Digital Transformation ที่แปลว่า…

 • นวัตกรรม (Innovation) คืออะไร

  นวัตกรรม (Innovation) คืออะไร

  เวป sophony.co ได้เล่าเรื่องการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation) มาหลายตอน (แนะนำให้ไปหน้าสารบัญ) จนมีคนถามว่า “นวัตกรรม” หรือคำว่า “Innovation” ที่ใช้ในนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation) มีความหมายเดียวกับคำว่านวัตกรรมทั่วไปไหม แล้วนวัตกรรมคืออะไรกันนี้ วันนี้ชวนมาอ่านเรื่องนวัตกรรมแบบง่ายๆ กัน 1. นวัตกรรม (Innovation) คืออะไร คำว่านวัตกรรม (Innovation) ตัวศัพท์ตรงๆ มาจากภาษาลาตินที่แปลว่า “ทำใหม่” (renew) ซึ่งก็ตรงกับความหมายของมัน แต่คำว่า “ทำใหม่” เป็นเรื่องที่เหมือนจะง่ายและยากในขณะเดียวกัน เพราะคำว่า “นวัตกรรม” ถูกนำมาใช้เยอะมากในปัจจุบัน และใช้ในหลายบริบท หลายสาขาวิชา หลายอุตสาหกรรม ทำให้คำว่า “ทำใหม่” แต่ละบริบทหรือแต่ละสาขาวิชามีความหมายที่อาจไม่ตรงกัน เช่น ทำให้เมื่อเราพูดถึงนวัตกรรมกับคนที่มีแนวคิดแตกต่างกัน จะเข้าใจไม่ตรงกัน 100%ครับ อย่างไรก็ตาม คำว่านวัตกรรมในหลายบริบทมีจุดเหมือนกันเช่นกัน 2. นวัตกรรม (Innovation) คืออะไร (อีกรอบ) จากข้อ…

 • Sustaining Innovation คืออะไร

  Sustaining Innovation คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  หลังจากที่เรารู้จัก Efficiency Innovation ไปแล้ว วันนี้ชวนมาทำความรู้จักการสร้างนวัตกรรมอีกชนิด คือ Sustaining Innovation ว่าคืออะไร มีความเหมือนหรือแตกต่างกับ Efficiency Innovation หรือไม่ และ องค์กรต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับนวัตกรรมประเภทนี้หรือเปล่า 1. Sustaining Innovation คืออะไร Sustaining Innovation คือ นวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างตลาดใหม่ แต่ตลาดนั้นยังอิงอยู่บน business model เดิม Sustaining Innovation คือ นวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างตลาดใหม่ แต่ตลาดนั้นยังอิงอยู่บน business model เดิม 2. ตัวอย่างนวัตกรรมแบบ Sustaining ดูจากความหมายแล้ว ผู้อ่านอาจจะไม่เห็นภาพ ขอยกตัวอย่างร้านหนังสือ Amazon (ซึ่งไม่ใช่ร้านกาแฟ) ครับ ร้านหนังสือ Amazon.com ขายหนังสือออนไลน์เป็นหลัก ดังนั้น กล่าวได้ว่า Business Model ของธุรกิจ ก็คือ ขายหนังสือออนไลน์…

 • Efficiency Innovation คืออะไร

  Efficiency Innovation คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  เวลาพูดถึงนวัตกรรม (Innovation) เราจะมักจะนึกถึงการพัฒนาสินค้าใหม่ (product innovation) บริการใหม่ (service innovation) เพื่อให้ธุรกิจเราดีขึ้น แต่เราเคยรู้สึก เอ๊ะ! บ้างไหมว่า แล้วธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่ (และกำลังจะสร้างนวัตกรรมใหม่อยู่) จะอยู่รอดอีกนานแค่ไหน แล้วการทุ่มเททรัพยากรไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ มันคุ้มหรือเปล่า วันนี้มาแนะนำให้รู้จัก Efficiency Innovation กันครับ 1. Efficiency Innovation คืออะไร Efficiency Innovation คือการพัฒนานวัตกรรมใหม่ในด้านต่างๆ ให้กับธุรกิจ โดยเน้นว่า นวัตกรรมใหม่นั้น จะช่วยให้การทำงานของธุรกิจมีที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันประสิทธิภาพมากขึ้น การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปสะดวกมากขึ้น เป็นนวัตกรรมที่เน้นด้านการปฏิบัติงาน (operation) ให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน Efficiency Innovation คือการพัฒนานวัตกรรมใหม่ในด้านต่างๆ ให้กับธุรกิจเดิม โดยเน้นว่า นวัตกรรมใหม่นั้น จะช่วยให้การทำงานของธุรกิจเดิมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ตัวอย่าง Efficiency Innovation ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบหุ่นยนต์ เพื่อทดแทนมนุษย์ในการผลิต (ลดต้นทุน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น)…

 • การยอมรับนวัตกรรม (Innovation Adoption) คืออะไร

  การยอมรับนวัตกรรม (Innovation Adoption) คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  เราควรซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) หรือยัง ? มีมือถือรุ่นใหม่เปิดตัวควรซื้อไหม ? มีร้านอาหารเปิดใหม่แถวๆ บ้าน ไปลองดีไหม ? ฯลฯ หากเราถามเพื่อนด้วยคำถามเหล่านี้ เราจะได้คำตอบที่แตกต่างกัน นั่นเป็นเพราะ เพื่อนเราแต่ละคนมีวิธีคิดในการรับสิ่งใหม่ๆ ต่างกัน วันนี้จึงชวนมาทำความรู้จักคำว่า Innovation Adoption และคำว่า Diffusion of Innovation ซึ่งช่วยอธิบายเรื่องนี้ได้ครับ 1. Innovation Adoption คืออะไร Innovation Adoption คือ การที่บุคคลแต่ละประเภท ยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ได้มากน้อยแค่ไหน เพราะนวัตกรรมใหม่ สินค้าใหม่ บริการใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นในโลก มีคนนำไปใช้มากน้อยแตกต่างกัน โดยเรื่อง Innovation Adoption จะอธิบายเพิ่มเติมต่อไปในบันทึกนี้ครับ 2. Diffusion of Innovation คืออะไร คำว่า Diffusion of Innovation คือ การแพร่กระจายของนวัตกรรม ว่าแพร่กระจายสู่ผู้ใช้ได้ดีแค่ไหน…

 • Business Model คืออะไร: Alex Osterwalder Masterclass in Thailand

  Business Model คืออะไร: Alex Osterwalder Masterclass in Thailand

  by

  — last updated:

  first published:

  Business Model Innovation ที่ได้เรียนรู้จากงาน Alex Osterwalder Masterclass in Thailand แชร์สิ่งที่ประทับใจจากการอบรม Corporate Innovation Masterclass โดย Alex Osterwalder เมื่อ 11-12 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดโดย Nexter Academy ในเครือ SCG เป็นการอบรม Masterclass แบบจัดเต็ม 2 วันครั้งแรกในประเทศไทยของ Alex Osterwalder เนื่องจากเนื้อหาเข้มข้นมากจึงขอสรุปแชร์เฉพาะสิ่งที่ประทับใจเป็นพิเศษจากการฟังบรรยาย (อาจมี comment ผมปะปนบ้างครับ) 1.การจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ก็เพื่อให้ธุรกิจเจ๊งไปอย่างมีประสิทธิภาพ Alex Osterwalder (ต่อไปขอเรียนว่า Alex) บอกว่า การที่ธุรกิจมุ่งเน้นที่ efficiency innovation สร้างนวัตกรรมเพื่อให้ธุรกิจปัจจุบันมีประสิทธิภาพขึ้น เช่น ลดต้นทุน ลดเวลาในการผลิต ให้หุ่นยนต์มาช่วยผลิต ฯลฯ สิ่งเหล่านี้แม้จำเป็น แต่ไม่ได้ช่วยให้ธุรกิจรอดจากการ disrupt…