Tag: GICS คืออะไร

 • ตลาดหลักทรัพย์ (SET) จัดกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างไร ตอนที่ 1

  ตลาดหลักทรัพย์ (SET) จัดกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างไร ตอนที่ 1

  by

  — last updated:

  first published:

  หลังจากที่เราดูการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมตาม มาตรฐาน TSIC รวมถึงการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมตามเกณฑ์ มาตรฐานของ GICS กันมาแล้ว วันนี้มาอ่านต่อว่า แล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand (SET) จัดกลุ่มอุตสาหกรรมกันอย่างไรครับ 1. การจัดกลุ่มอุตสาหกรรม ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) คืออะไร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand ที่เราเรียกตัวย่อจนติดปากว่า SET มีการจัดกลุ่มบริษัทต่างๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจครับ ลองอ่านคำอธิบายโดยตรงจาก SET กัน “การจัดโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน ได้อยู่ในหมวดเดียวกัน เพื่อความเหมาะสมในการเปรียบเทียบระหว่างกัน และ เป็นข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยแนวทางการจัดกลุ่มนั้นให้สามารถสะท้อนประเภทธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนได้ชัดเจน และสะท้อนให้เห็นถึงอุตสาหกรรมของประเทศได้มากขึ้น” (SET, 2566) จะเห็นกว่า SET แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมก็เพื่อการจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบนั่นเอง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆ ได้อีกมาก เช่นการวิเคราะห์เรื่องประเด็นเฉพาะรายกลุ่ม หรือ การทำดัชนีความเคลื่อนไหวรายกลุ่ม (ดูภาพประกอบด้านล่าง) ดังนั้น การแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย…

 • The Global Industry Classification Standard (GICS) คืออะไร

  The Global Industry Classification Standard (GICS) คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  เคยสงสัยไหมครับ ว่าอุตสาหกรรมในโลกนี้ แบ่งออกได้เป็นกี่กลุ่ม กี่ประเภท อะไรบ้าง วันนี้มาทำความรู้จักมาตรฐานการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหุ้น ว่าหุ้นตัวนี้ควรจัดอยู่ในกลุ่มไหน นั้นคือมาตรฐาน GICS ว่า GICS คืออะไรกันครับ 1. GICS คืออะไร The Global Industry Classification Standard (GICS) คือ มาตรฐานการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้การจัดหมวดหมู่ประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน The Global Industry Classification Standard (GICS) คือ มาตรฐานการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้การจัดหมวดหมู่ประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน GICS พัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี 2542 โดยบริษัท 2 บริษัท คือ Morgan Stanley Capital International (MSCI) และบริษัท Standard & Poor’s (S&P) ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการจัดทำดัชนีต่างๆ…