Tag: Business Model Shift คืออะไร

 • Business Model Shift คืออะไร

  Business Model Shift คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  หลังจากที่เราได้เรียนรู้ Business Model และ Business Model Innovation กันมาหลายตอนแล้ว ทีนี้ ถ้าเราอยากจะปรับ Business Model ของธุรกิจเราบ้าง เราจะทำอย่างไร วันนี้มาแนะนำให้รู้จัก คำว่า Business Model Shift กันครับ 1. Business Model Shift คืออะไร Business Model Shift คือการเปลี่ยนแปลง Business Model ของเดิมของบริษัทที่ “ตกยุค” หรือ “หมดอายุ” โดยการเปลี่ยน (Shift) ไปสู่ Business Model ที่ตอบสนองกับยุคสมัยได้ดีกว่านั่นเอง Business Model Shift คือการเปลี่ยนแปลง Business Model เดิมที่ “ตกยุค” โดยการเปลี่ยนสู่ Business Model ใหม่ ที่ตอบสนองกับยุคสมัยได้ดีกว่า โสภณ…