Tag: การเขียน Business Model

 • Business Model Canvas คืออะไร

  Business Model Canvas คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  หากเราเขียนโมเดลธุรกิจ (Business Model) โดยใช้เครื่องมือ Business Model Canvas (BMC) จะพบว่ามีการเขียนหลากหลายวิธีมาก วันนี้ผู้เขียนอยากมาเล่าคร่าวๆ เกี่ยวกับ Business Model Canvas และวิธีการเขียน Business Model Canvas ที่ช่วยในเราเห็นภาพรวมของธุรกิจเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ business model กันครับ 1. Business Model Canvas คืออะไร หากเราต้องการอธิบายธุรกิจเราให้คนอื่นฟัง เราจะอธิบายเรื่องอะไรบ้างครับ? ขายให้ใคร คิดเงินเค้ายังไง หาของมายังไง ฯลฯ แนวๆ นี้ไหม แต่ละคนอาจจะอธิบายคนละมุม คนละแบบกัน อาจจะครบบ้าง ไม่ครบบ้าง ทีนี้มีนักวิจัยท่านหนึ่งชื่อ Alex Osterwalder แกสงสัยว่า การอธิบายธุรกิจแบบง่ายๆ แล้วให้ครบถ้วน มันต้องดูกี่เรื่องกันแน่ ซึ่ง Alex Osterwalder หาคำตอบเรื่องที่สงสัยด้วยการไปเรียนปริญญาเอก แล้วทำวิทยานิพนธ์หัวข้อนี้เลยกับ Professor Yves Pigneur อาจารย์ที่ปรึกษา…