Tag: การจัดการเชิงกลยุทธ์

 • กลยุทธ์ (Strategy) คืออะไร

  กลยุทธ์ (Strategy) คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  เชื่อว่า ผู้อ่านเวป sophony.co ต้องเคยได้ยินคำว่า “กลยุทธ์” หรือ “Strategy” กันมานับไม่ถ้วน ตั้งแต่ระดับนายกรัฐมนตรีพูดถึงกลยุทธ์ของประเทศ จนถึงการคุยกันในแผนกขององค์กรว่า แผนกลยุทธ์ของเราปีหน้าเป็นอย่างไร ฯลฯ แล้วจริงๆ คำว่า “กลยุทธ์” มีความหมายว่าอย่างไร คืออะไรกันแน่ วันนี้มาแนะนำให้รู้จักหนึ่งในศัพท์สุดคลาสสิก ในแวดวงการบริหารจัดการกันครับ 1. กลยุทธ์ (Strategy) คืออะไร คำว่า “กลยุทธ์” มีคนให้คำนิยามไว้หลากหลายมาก แต่สำหรับเวป sophony.co ขอให้ความหมายของคำว่า “กลยุทธ์” ไว้ดังนี้ครับ กลยุทธ์ คือ แผนการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เรากำหนด กลยุทธ์ (Strategy) คือ แผนการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เรากำหนด by โสภณ แย้มกลิ่น สั้นๆ ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน จากคำจำกัดความจะเห็นว่า หัวใจสำคัญของ “กลยุทธ์” ไม่ใช่ “แผนการ” แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่ “เป้าหมาย” ต่างหาก เพราะ “เป้าหมาย” เป็นตัวกำหนดว่า…