Tag: Unfair Advantage

 • Unfair Advantage คืออะไร

  Unfair Advantage คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  ในทางสังคม เราอาจได้ยินคนเรียกร้อง “ความเป็นธรรม” แต่ในทางธุรกิจ โดยเฉพาะถ้าเป็นธุรกิจของเราเอง เราต้องการสร้าง “ความไม่เป็นธรรม” หรือที่เรียกว่า “Unfair Advantage” วันนี้ มาทำความรู้จักว่า Unfair Advantage คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจครับ 1. Unfair Advantage คืออะไร คำว่า Unfair Advantage มาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2 คำ คือคำว่า Unfair แปลว่า “ไม่แฟร์” “ไม่เป็นธรรม” “ไม่ยุติธรรม” และคำว่า Advantage ที่แปลว่า “ข้อได้เปรียบ” หรือ “ความได้เปรียบ” พอนำมารวมกันแล้ว Unfair Advantage จึงแปลว่า ข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม แล้ว ข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม คือใครได้เปรียบ? ได้เปรียบอะไร? ในทางธุรกิจแล้ว เราต้องมี Unfair Advantage ธุรกิจจึงจะประสบความสำเร็จ ดังนั้น Unfair Advantage…