Tag: SWOT

 • การวิเคราะห์ SWOT Analysis คืออะไร

  การวิเคราะห์ SWOT Analysis คืออะไร

  หลังจากเรารู้จักคำว่า SWOT คืออะไร ไปแล้ว วันนี้มาต่อกันว่า ถ้าเราอยากนำแนวคิด SWOT ไปวิเคราะห์สิ่งที่เราศึกษา ไม่ว่าจะเป็น บริษัท องค์กรธุรกิจ หรือตัวบุคคล เรามีแนวทางการวิเคราะห์อย่างไร วันนี้มาอ่านแนวทางการวิเคราะห์ SWOT Analysis กันครับ 1. SWOT Analysis คืออะไร บันทึกที่แล้วได้เล่าเรื่อง SWOT คืออะไร ทำให้เรารู้ว่า SWOT มาจากตัวอักษรตัวแรก ของประเด็นที่เราจะนำมาใช้วิเคราะห์ คือ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ อุปสรรค (Threats) ดังนั้น SWOT Analysis คือ การนำประเด็นทั้ง 4 ด้าน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค มาวิเคราะห์กับสิ่งที่เรากำลังศึกษา ซึ่งในศาสตร์บริหารธุรกิจ เราจะนำ SWOT…

 • SWOT คืออะไร

  SWOT คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  เชื่อว่า ผู้อ่านเคยได้ยิน “การวิเคราะห์ SWOT” หรือ “SWOT Analysis” กันมาแน่นอน แต่เคยรู้จัก SWOT แบบลึกๆ ไหมว่าคืออะไร วิเคราะห์ไปทำไม วิเคราะห์แล้วได้อะไร วิเคราะห์แล้วไปทำอะไรต่อ วันนี้ชวนมาอ่านเรื่อง SWOT Analysis แบบเจาะลึกกัน โดยขอเริ่มด้วย “SWOT คืออะไร” กันก่อนครับ 1. SWOT คืออะไร SWOT มาจากการนำตัวหนังสือภาษาอังกฤษตัวแรก ของประเด็นการวิเคราะห์ 4 ด้าน แล้วนำมาเขียนเรียงกัน จึงได้ออกมาเป็น SWOT นั่นเอง โดย 4 ด้านที่ว่า คือ จุดแข็ง (Strengths) คืออะไร จุดแข็ง (Strengths) คือ สิ่งที่เราทำได้ดี ทำได้ถนัด ถ้าในระดับบุคคล จุดแข็งอาจเป็น เราเก่งเรื่อง IT กว่าคนอื่น เป็นคนหน้าตาดี เรามีเพื่อนแท้เป็นเศรษฐีหมื่นล้าน เรามีหัวศิลปะ…