Tag: strategy

 • การวิเคราะห์ SWOT Analysis คืออะไร

  การวิเคราะห์ SWOT Analysis คืออะไร

  หลังจากเรารู้จักคำว่า SWOT คืออะไร ไปแล้ว วันนี้มาต่อกันว่า ถ้าเราอยากนำแนวคิด SWOT ไปวิเคราะห์สิ่งที่เราศึกษา ไม่ว่าจะเป็น บริษัท องค์กรธุรกิจ หรือตัวบุคคล เรามีแนวทางการวิเคราะห์อย่างไร วันนี้มาอ่านแนวทางการวิเคราะห์ SWOT Analysis กันครับ 1. SWOT Analysis คืออะไร บันทึกที่แล้วได้เล่าเรื่อง SWOT คืออะไร ทำให้เรารู้ว่า SWOT มาจากตัวอักษรตัวแรก ของประเด็นที่เราจะนำมาใช้วิเคราะห์ คือ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ อุปสรรค (Threats) ดังนั้น SWOT Analysis คือ การนำประเด็นทั้ง 4 ด้าน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค มาวิเคราะห์กับสิ่งที่เรากำลังศึกษา ซึ่งในศาสตร์บริหารธุรกิจ เราจะนำ SWOT…

 • SWOT คืออะไร

  SWOT คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  เชื่อว่า ผู้อ่านเคยได้ยิน “การวิเคราะห์ SWOT” หรือ “SWOT Analysis” กันมาแน่นอน แต่เคยรู้จัก SWOT แบบลึกๆ ไหมว่าคืออะไร วิเคราะห์ไปทำไม วิเคราะห์แล้วได้อะไร วิเคราะห์แล้วไปทำอะไรต่อ วันนี้ชวนมาอ่านเรื่อง SWOT Analysis แบบเจาะลึกกัน โดยขอเริ่มด้วย “SWOT คืออะไร” กันก่อนครับ 1. SWOT คืออะไร SWOT มาจากการนำตัวหนังสือภาษาอังกฤษตัวแรก ของประเด็นการวิเคราะห์ 4 ด้าน แล้วนำมาเขียนเรียงกัน จึงได้ออกมาเป็น SWOT นั่นเอง โดย 4 ด้านที่ว่า คือ จุดแข็ง (Strengths) คืออะไร จุดแข็ง (Strengths) คือ สิ่งที่เราทำได้ดี ทำได้ถนัด ถ้าในระดับบุคคล จุดแข็งอาจเป็น เราเก่งเรื่อง IT กว่าคนอื่น เป็นคนหน้าตาดี เรามีเพื่อนแท้เป็นเศรษฐีหมื่นล้าน เรามีหัวศิลปะ…

 • วิสัยทัศน์ (Vision) คือ อะไร

  วิสัยทัศน์ (Vision) คือ อะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  คำว่า วิสัยทัศน์ (Vision) ที่ได้ยินกันบ่อย เวลาพูดเรื่อง กลยุทธ์ (Strategy) จริงๆ มันคืออะไรกันแน่ ต้องเขียนด้วยคำพูดสวยๆ ไหม ต้องใส่คำที่กำลังดังๆ เช่น “เพื่อความยั่งยืน” “เพื่อสิ่งแวดล้อม” ด้วยหรือเปล่า วิสัยทัศน์ใช่อันเดียวกับคำขวัญไหม ฯลฯ วันนี้ชวนมาทำความเข้าใจคำว่า วิสัยทัศน์ กันครับ 1. วิสัยทัศน์ (Vision) คือ อะไร วิสัยทัศน์ คือ ภาพในอนาคตที่เราอยากเป็น วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ภาพใน “อนาคต” ที่เราอยากเป็น โสภณ แย้มกลิ่น วิสัยทัศน์ เป็นเรื่อง “อนาคต” ซึ่งอนาคตที่ว่า เป็นอนาคตระยะยาว ไม่ใช่เรื่องของวันพรุ่งนี้ หรือเดือนหน้า แต่เป็ฯเป้าหมายระยะยาว (long-term goal) ของเราจริงๆ ถ้าเป็นระดับบุคคล สมัยเด็กๆ เวลามีคนมาถามเราว่า “หนูๆ โตขึ้นอยากเป็นอะไร” แล้วเราตอบได้อย่างชัดเจน เช่น…

 • กลยุทธ์ (Strategy) คืออะไร

  กลยุทธ์ (Strategy) คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  เชื่อว่า ผู้อ่านเวป sophony.co ต้องเคยได้ยินคำว่า “กลยุทธ์” หรือ “Strategy” กันมานับไม่ถ้วน ตั้งแต่ระดับนายกรัฐมนตรีพูดถึงกลยุทธ์ของประเทศ จนถึงการคุยกันในแผนกขององค์กรว่า แผนกลยุทธ์ของเราปีหน้าเป็นอย่างไร ฯลฯ แล้วจริงๆ คำว่า “กลยุทธ์” มีความหมายว่าอย่างไร คืออะไรกันแน่ วันนี้มาแนะนำให้รู้จักหนึ่งในศัพท์สุดคลาสสิก ในแวดวงการบริหารจัดการกันครับ 1. กลยุทธ์ (Strategy) คืออะไร คำว่า “กลยุทธ์” มีคนให้คำนิยามไว้หลากหลายมาก แต่สำหรับเวป sophony.co ขอให้ความหมายของคำว่า “กลยุทธ์” ไว้ดังนี้ครับ กลยุทธ์ คือ แผนการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เรากำหนด กลยุทธ์ (Strategy) คือ แผนการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เรากำหนด by โสภณ แย้มกลิ่น สั้นๆ ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน จากคำจำกัดความจะเห็นว่า หัวใจสำคัญของ “กลยุทธ์” ไม่ใช่ “แผนการ” แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่ “เป้าหมาย” ต่างหาก เพราะ “เป้าหมาย” เป็นตัวกำหนดว่า…

 • นวัตกรรม (Innovation) คืออะไร

  นวัตกรรม (Innovation) คืออะไร

  เวป sophony.co ได้เล่าเรื่องการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation) มาหลายตอน (แนะนำให้ไปหน้าสารบัญ) จนมีคนถามว่า “นวัตกรรม” หรือคำว่า “Innovation” ที่ใช้ในนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation) มีความหมายเดียวกับคำว่านวัตกรรมทั่วไปไหม แล้วนวัตกรรมคืออะไรกันนี้ วันนี้ชวนมาอ่านเรื่องนวัตกรรมแบบง่ายๆ กัน 1. นวัตกรรม (Innovation) คืออะไร คำว่านวัตกรรม (Innovation) ตัวศัพท์ตรงๆ มาจากภาษาลาตินที่แปลว่า “ทำใหม่” (renew) ซึ่งก็ตรงกับความหมายของมัน แต่คำว่า “ทำใหม่” เป็นเรื่องที่เหมือนจะง่ายและยากในขณะเดียวกัน เพราะคำว่า “นวัตกรรม” ถูกนำมาใช้เยอะมากในปัจจุบัน และใช้ในหลายบริบท หลายสาขาวิชา หลายอุตสาหกรรม ทำให้คำว่า “ทำใหม่” แต่ละบริบทหรือแต่ละสาขาวิชามีความหมายที่อาจไม่ตรงกัน เช่น ทำให้เมื่อเราพูดถึงนวัตกรรมกับคนที่มีแนวคิดแตกต่างกัน จะเข้าใจไม่ตรงกัน 100%ครับ อย่างไรก็ตาม คำว่านวัตกรรมในหลายบริบทมีจุดเหมือนกันเช่นกัน 2. นวัตกรรม (Innovation) คืออะไร (อีกรอบ) จากข้อ…

 • New S Curve คืออะไร

  New S Curve คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  หลังจากบันทึกก่อนเราได้รู้จักว่า S Curve คืออะไร ไปแล้ว วันนี้มาอ่านต่อว่า New S Curve คืออะไร เกี่ยวข้องกับ Business Model Innovation รวมถึงการมองอนาคต (Strategic Foresight) ถือว่าเป็นภาคต่อของ S Curve แล้วกันครับ 1. The New S Curve คืออะไร บันทึกก่อนเราทราบแล้วว่า S Curve คือ กราฟที่ใช้แสดงการเติบโตของธุรกิจ หรือการเติบโตของอุตสาหกรรม ในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ (early phase) ไปจนถึงช่วงสิ้นสุด (end of life) (แนะนำให้อ่านบันทึก S Curve คืออะไร ก่อน) ทีนี้ ถ้าเรารู้ว่า ตายแล้ว! สินค้าและบริการที่เราขายอยู่ หรืออุตสาหกรรมที่เราเป็นหนึ่งในผู้เล่น กำลังจะก้าวไปสู่จุดอิ่มตัว ก้าวไปสู่จุดถดถอย หรือ กำลังจะตาย…