Tag: STEEPLE Analysis คืออะไร

 • STEEP Analysis คืออะไร

  STEEP Analysis คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  หลังจากที่ผู้อ่าน ได้อ่านเรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร ด้วยการใช้เครื่องมือ PEST Analysis ไปแล้ว (อ่าน PEST Analysis คืออะไร) วันนี้มาเล่าเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ที่ได้รับความนิยมอีกเครื่องมือหนึ่ง คือ STEEP Analysis มาดูกันครับว่า STEEP Analysis คืออะไร และแตกต่างจาก PEST Analysis ไหม 1. STEEP Analysis คืออะไร STEEP Analysis คือ เครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (external environment analysis) เพื่อให้องค์กรสามารถทราบถึงปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ วิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเหล่านั้นว่าส่งผลกระทบต่อองค์กรในด้านใดบ้าง STEEP Analysis คือ เครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อให้องค์กรสามารถทราบถึงปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้น และ วิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเหล่านั้นต่อองค์กร โสภณ แย้มกลิ่น หากเราวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกแบบไม่มีกรอบอะไร เรามีประเด็นที่ต้องวิเคราะห์เยอะมาก วิเคราะห์แล้วฟุ้งซ่านไปหมด จึงมีการจัดกลุ่มประเด็นปัจจัยภายนอกมาเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้วิเคราะห์ง่ายขึ้น สำหรับการวิเคราะห์ STEEP Analysis…

 • PEST Analysis คืออะไร

  PEST Analysis คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  เราเคยได้ยินคำว่า PEST Analysis กันมาเยอะมากๆ โดยเฉพาะเวลาทำแผนกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจ แต่เราเคยรู้ไหมว่าจริงๆ แล้ว PEST คืออะไร มีไว้ทำไม และ จะวิเคราะห์อย่างไร วันนี้มาทำความรู้จักว่า PEST Analysis คืออะไรกันครับ 1. PEST Analysis คืออะไร PEST Analysis คือเครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) ของธุรกิจ เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ แต่มันส่งผลต่อธุรกิจของเรา โดยเราต้องการรู้ว่า ปัจจัยเหล่านี้ จะส่งผลอย่างไรต่อธุรกิจของเรา เนื่องจากปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอกมีเยอะแยะไปหมด ถ้าวิเคราะห์ไปเรื่อยๆ ก็คงจะสะเปะสะปะไปหมด ดังนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ PEST Analysis จึงจัดกลุ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ออกเป็น 4 ปัจจัยหลัก คือ พอเอาตัวอักษรตัวแรกของทั้ง 4 ปัจจัยมารวมกัน (Political, Economic, Social, Technology) เลยเป็นที่มาของคำว่า PEST Analysis นั่นเองครับ 2.…