Tag: stakeholder analysis

 • Stakeholder Analysis 3 : กลยุทธ์ Stakeholder Matrix

  Stakeholder Analysis 3 : กลยุทธ์ Stakeholder Matrix

  by

  — last updated:

  first published:

  หลังจากที่เราได้อ่านเรื่อง Stakeholder Analysis คืออะไร และ Stakeholder Matrix คืออะไรไปแล้ว วันนี้มาอ่านต่อว่าเมื่อได้ Stakeholder Matrix แล้วจะนำไปทำอะไรต่อได้บ้าง 1. Stakeholder Matrix คืออะไร ทบทวนความทรงจำกันอีกรอบ Stakeholder Matrix คือ การนำปัจจัย 2 ด้านของ Stakeholder คือ อำนาจ (Power/Influence) และ ความสนใจ (Interest) มาสร้างเป็น Matrix แบบ 2 x 2 (หรือ 3 x 3) โดยนำสองปัจจัยมาเขียนกราฟดังรูป Stakeholder Matrix คือ การนำปัจจัย 2 ด้านของ Stakeholder คือ อำนาจ (Power/Influence) และ ความสนใจ (Interest) มาสร้างเป็น…

 • Stakeholder Analysis คืออะไร

  Stakeholder Analysis คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  การสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ จุดเริ่มต้นที่สำคัญคือเราต้องรู้ก่อนว่าจะสร้างคุณค่าให้ใคร คนไหน องค์กรไหน วันนี้มาเล่าเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้เราระบุผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน คือ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) ซึ่งเป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกกลยุทธ์ธุรกิจครับ 1. Stakeholder คืออะไร Stakeholder คือ ผู้มีส่วนได้เสีย แปลอีกทีก็คือ ผู้มีส่วนได้ คือได้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับธุรกิจที่เรากำลังทำหรือโปรเจคที่กำลังศึกษา หรือ มีส่วนเสีย ในเรื่องธุรกิจหรือโปรเจคที่กำลังศึกษา หรือ เป็นผู้ได้รับผลกระทบในทาง + หรือทาง – กับธุรกิจหรือเรื่องที่กำลังศึกษา ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ เช่น ถ้าเราจะจีบผู้หญิงคนนึง ผู้หญิงคนนี้ คือ ผู้ใช้หลัก (Target User) แต่ จะจีบผู้หญิงคนนี้ ต้องชนะใจคนอีกหลายคนนะ ไหนจะ พ่อแม่ของเขา พี่น้องที่สนิทกัน อาอึ้ม อาม่า อากง อาเจ็ก นอกจากนี้ยังมีเพื่อนๆ ของผู้หญิง อาจจะรวมไปถึงแฟนเก่าเรา แฟนเก่าเขา คนที่กำลังจีบหญิงคนนี้อยู่ด้วยอีกคน หรือคนที่แอบชอบเราที่หวังว่าเราจะจีบผู้หญิงคนนี้ไม่สำเร็จ ฯลฯ ทั้งหมดคือผู้มีส่วนได้เสีย…