Tag: social job คืออะไร

 • งานด้านสังคม (Social Job) คืออะไร

  งานด้านสังคม (Social Job) คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  สวัสดีครับ วันนี้ชวนมาทำความเข้าใจประเภท Job to be Done อีกประเภทหนึ่ง คือ งานด้านสังคม หรือ Social Job ครับ (ใครยังไม่เข้าใจเรื่อง Job to be Done แนะนำให้ไปอ่านก่อนที่ Job to be Done คืออะไร) 1. งานด้านสังคม (Social Job) คืออะไร Social Job (งานทางสังคม) คือ การที่ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ เพื่อให้สังคมมองว่า ลูกค้าเป็นคนอย่างไร Social Job (งานทางสังคม) คือ การที่ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ เพื่อให้สังคมมองว่า ลูกค้าเป็นคนอย่างไร โสภณ แย้มกลิ่น ถ้านึกภาพไม่ออกให้ลองนึกถึงนาฬิกาครับ การที่เราซื้อนาฬิกาบางยี่ห้อ เช่น Rolex นอกจากจะซื้อมาดูเวลา ซึ่งถือว่าเป็นงานตามหน้าที่ (Functional Job) และ/หรือ ซื้อมาตอบสนองความฝันของตัวเอง…