Tag: Problem-Solution Fit

  • Problem Solution Fit คือ อะไร

    Problem Solution Fit คือ อะไร

    sophony.co ได้เล่าเรื่อง การออกแบบคุณค่า (Value Proposition Design) มาหลายตอน เราอาจจะสงสัยว่า เอะ แล้วตอนนี้ คุณค่าของสินค้าหรือบริการของเรา โดนใจลูกค้าหรือยัง เราจะรู้ได้ยังไงว่า มันโดนแล้ว หรือ ยังไม่โดน วันนี้มาแนะนำคำว่า Problem Solution Fit ครับ 1. Problem Solution Fit คืออะไร Problem Solution Fit ถ้าแปลตรงตัวตามความหมายคำแต่ละคำ ก็คือ Problem (ปัญหา) กับ Solution (แนวทางแก้ไขปัญหา) มัน Fit (พอดี) กัน ดังนั้น คำว่า Problem Solution Fit จึงหมายถึง คุณค่าของสินค้าและบริการของเรา “พอดี” กับ สิ่งที่ผู้บริโภคให้คุณค่า นั่นเอง Problem Solution Fit ก็คือ…