Tag: PEST Analysis คืออะไร

 • PEST Analysis คืออะไร

  PEST Analysis คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  เราเคยได้ยินคำว่า PEST Analysis กันมาเยอะมากๆ โดยเฉพาะเวลาทำแผนกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจ แต่เราเคยรู้ไหมว่าจริงๆ แล้ว PEST คืออะไร มีไว้ทำไม และ จะวิเคราะห์อย่างไร วันนี้มาทำความรู้จักว่า PEST Analysis คืออะไรกันครับ 1. PEST Analysis คืออะไร PEST Analysis คือเครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) ของธุรกิจ เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ แต่มันส่งผลต่อธุรกิจของเรา โดยเราต้องการรู้ว่า ปัจจัยเหล่านี้ จะส่งผลอย่างไรต่อธุรกิจของเรา เนื่องจากปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอกมีเยอะแยะไปหมด ถ้าวิเคราะห์ไปเรื่อยๆ ก็คงจะสะเปะสะปะไปหมด ดังนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ PEST Analysis จึงจัดกลุ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ออกเป็น 4 ปัจจัยหลัก คือ พอเอาตัวอักษรตัวแรกของทั้ง 4 ปัจจัยมารวมกัน (Political, Economic, Social, Technology) เลยเป็นที่มาของคำว่า PEST Analysis นั่นเองครับ 2.…