Tag: micro job

 • Job to be Done Map คืออะไร

  Job to be Done Map คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  การทำความเข้าใจ Job to be Done นั้นจะเขียนแบบง่ายๆ ก็ได้ คือ นึก Job to be Done อะไรออก ก็เขียนลงไปเลย แต่มีอีกวิธีหนึ่งที่เป็นระบบกว่า คือ การเขียน Job to be Done Map หรือ แผนที่งานที่ต้องการทำให้สำเร็จ (ยิ่งแปลยิ่งงงเน้อ) วันนี้มารู้จักว่า Job to be Done Map หรือ เรียกย่อๆ ว่า Job Map คืออะไร 1. Job to be Done Map คืออะไร Job to be Done Map หรือ Job Map แปลตามตัว คือ…