Tag: Business Model Shift

 • Business Model Canvas คืออะไร

  Business Model Canvas คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  หากเราเขียนโมเดลธุรกิจ (Business Model) โดยใช้เครื่องมือ Business Model Canvas (BMC) จะพบว่ามีการเขียนหลากหลายวิธีมาก วันนี้ผู้เขียนอยากมาเล่าคร่าวๆ เกี่ยวกับ Business Model Canvas และวิธีการเขียน Business Model Canvas ที่ช่วยในเราเห็นภาพรวมของธุรกิจเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ business model กันครับ 1. Business Model Canvas คืออะไร หากเราต้องการอธิบายธุรกิจเราให้คนอื่นฟัง เราจะอธิบายเรื่องอะไรบ้างครับ? ขายให้ใคร คิดเงินเค้ายังไง หาของมายังไง ฯลฯ แนวๆ นี้ไหม แต่ละคนอาจจะอธิบายคนละมุม คนละแบบกัน อาจจะครบบ้าง ไม่ครบบ้าง ทีนี้มีนักวิจัยท่านหนึ่งชื่อ Alex Osterwalder แกสงสัยว่า การอธิบายธุรกิจแบบง่ายๆ แล้วให้ครบถ้วน มันต้องดูกี่เรื่องกันแน่ ซึ่ง Alex Osterwalder หาคำตอบเรื่องที่สงสัยด้วยการไปเรียนปริญญาเอก แล้วทำวิทยานิพนธ์หัวข้อนี้เลยกับ Professor Yves Pigneur อาจารย์ที่ปรึกษา…

 • Business Model กับ Business Plan ต่างกันอย่างไร

  Business Model กับ Business Plan ต่างกันอย่างไร

  by

  — last updated:

  first published:

  เมื่อเรามีไอเดียธุรกิจ เราควรเขียนโมเดลธุรกิจ (Business Model) หรือเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) วันนี้จะมาเล่าความเหมือนและความแตกต่างของโมเดลธุรกิจกับแผนธุรกิจว่ามีอะไรบ้าง และเราควรใช้โมเดลธุรกิจหรือแผนธุรกิจในการพัฒนาธุรกิจใหม่ครับ 1. โมเดลธุรกิจ (Business Model) คืออะไร โมเดลธุรกิจ (Business Model) คือการอธิบายธุรกิจด้วยวิธีง่ายๆ (อ่านเพิ่มเติมที่ Business Model คืออะไร) โดยโมเดลธุรกิจที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ Business Model Canvas ที่พัฒนาโดย Alex Osterwalder และคณะ ซึ่งอธิบายธุรกิจโดยอธิบายด้วยวิธีง่ายๆ 9 ด้านโดยใช้ภาพเพียงภาพเดียว ด้วยความง่าย เร็ว และการมองธุรกิจเป็นภาพรวมด้วยภาพเพียงภาพเดียว ทำให้ Business Model เป็นเครื่องมือที่สะดวกใช้ในการออกแบบแนวคิดธุรกิจในช่วงการพัฒนาแนวทางการทำธุรกิจและโมเดลธุรกิจ (Business Concept & Business Model) เช่น เอะ อยากเปิดร้านสปาแมว มันจะปังไหมนะ ลองคิดคร่าวๆ ว่าเราจะเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มไหนดี เค้าจะมาร้านเราเพราะอะไร คิดราคาแบบไหนดี เราจะหารายได้ด้วยวิธีแบบไหนดี ฯลฯ…

 • Business Model Shift คืออะไร

  Business Model Shift คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  หลังจากที่เราได้เรียนรู้ Business Model และ Business Model Innovation กันมาหลายตอนแล้ว ทีนี้ ถ้าเราอยากจะปรับ Business Model ของธุรกิจเราบ้าง เราจะทำอย่างไร วันนี้มาแนะนำให้รู้จัก คำว่า Business Model Shift กันครับ 1. Business Model Shift คืออะไร Business Model Shift คือการเปลี่ยนแปลง Business Model ของเดิมของบริษัทที่ “ตกยุค” หรือ “หมดอายุ” โดยการเปลี่ยน (Shift) ไปสู่ Business Model ที่ตอบสนองกับยุคสมัยได้ดีกว่านั่นเอง Business Model Shift คือการเปลี่ยนแปลง Business Model เดิมที่ “ตกยุค” โดยการเปลี่ยนสู่ Business Model ใหม่ ที่ตอบสนองกับยุคสมัยได้ดีกว่า โสภณ…

 • นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation) คืออะไร

  นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation) คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  Business Model Innovation คืออะไร เกี่ยวกับนวัตกรรม (Innovation) หรือเปล่า ใช่อันเดียวกับ Business Model Canvas ไหม วันนี้มาทำความรู้จักคำว่า นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation) กันครับ 1. Business Model Innovation คืออะไร เราเข้าใจคำว่า Business Model ไปแล้วจากบันทึก Business Model คืออะไร คำว่า Business Model Innovation จึงเหลือคำว่า Innovation (นวัตกรรม) ว่าหมายถึงอะไร แต่ถ้าไปเจาะลึกคำว่านวัตกรรมคงต้องเขียนแยกอีกบันทึกเพราะเยอะและละเอียด (ผู้เขียนได้อธิบาย นวัตกรรม (Innovation) คืออะไร ไว้ในบันทึกแยกแล้วครับ) จึงขอสรุปความหมาย Business Model Innovation ไปเลยว่า Business Model Innovation คือ การปรับเปลี่ยนการทำธุรกิจรูปแบบเดิมไปสู่การทำธุรกิจรูปแบบใหม่ หรือในอีกแง่มุมหนึ่ง…