Tag: แผนธุรกิจคืออะไร

 • Business Model กับ Business Plan ต่างกันอย่างไร

  Business Model กับ Business Plan ต่างกันอย่างไร

  by

  — last updated:

  first published:

  เมื่อเรามีไอเดียธุรกิจ เราควรเขียนโมเดลธุรกิจ (Business Model) หรือเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) วันนี้จะมาเล่าความเหมือนและความแตกต่างของโมเดลธุรกิจกับแผนธุรกิจว่ามีอะไรบ้าง และเราควรใช้โมเดลธุรกิจหรือแผนธุรกิจในการพัฒนาธุรกิจใหม่ครับ 1. โมเดลธุรกิจ (Business Model) คืออะไร โมเดลธุรกิจ (Business Model) คือการอธิบายธุรกิจด้วยวิธีง่ายๆ (อ่านเพิ่มเติมที่ Business Model คืออะไร) โดยโมเดลธุรกิจที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ Business Model Canvas ที่พัฒนาโดย Alex Osterwalder และคณะ ซึ่งอธิบายธุรกิจโดยอธิบายด้วยวิธีง่ายๆ 9 ด้านโดยใช้ภาพเพียงภาพเดียว ด้วยความง่าย เร็ว และการมองธุรกิจเป็นภาพรวมด้วยภาพเพียงภาพเดียว ทำให้ Business Model เป็นเครื่องมือที่สะดวกใช้ในการออกแบบแนวคิดธุรกิจในช่วงการพัฒนาแนวทางการทำธุรกิจและโมเดลธุรกิจ (Business Concept & Business Model) เช่น เอะ อยากเปิดร้านสปาแมว มันจะปังไหมนะ ลองคิดคร่าวๆ ว่าเราจะเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มไหนดี เค้าจะมาร้านเราเพราะอะไร คิดราคาแบบไหนดี เราจะหารายได้ด้วยวิธีแบบไหนดี ฯลฯ…

 • แผนธุรกิจ (Business Plan) คืออะไร

  แผนธุรกิจ (Business Plan) คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  มีผู้อ่านสอบถามมาเยอะมาก ว่า Business Model เหมือนหรือแตกต่างกับ แผนธุรกิจ (Business Plan) ไหม ถ้าอยากทำธุรกิจ ควรทำโมเดลธุรกิจ (Business Model) หรือ แผนธุรกิจ (Business Plan) ดี วันนี้ชวนมาทำความรู้จักแผนธุรกิจ (Business Plan) ในเบื้องต้นกันก่อนครับ 1. แผนธุรกิจ (Business Plan) คืออะไร แผนธุรกิจ (Business Plan) คือ แผนการดำเนินงานธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย โดยครอบคลุมแผนธุรกิจด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านการจัดการ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน รวมถึงการจัดการความเสี่ยง แผนธุรกิจ (Business Plan) คือ แผนการดำเนินงานธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย โดยครอบคลุมแผนธุรกิจด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน โสภณ แย้มกลิ่น 2. แผนธุรกิจ (Business Plan)…