Tag: ภาษีที่ดิน

 • ภาษีที่ดิน กับ ภาคเกษตร

  ภาษีที่ดิน กับ ภาคเกษตร

  by

  — last updated:

  first published:

  เรียกว่าฝุ่นตลบในช่วงปลายปี 2562 เลยครับ สำหรับ “ภาษีที่ดิน” ที่จะเริ่มจัดเก็บในปี 2563 คนย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านจนสำนักงานเขตแทบแตก แถมเจ้าของคอนโดต้องไปแจ้งเปลี่ยนประเภทการใช้กันวุ่นวาย แต่เรื่องที่จะเขียนวันนี้ไม่ใช่เรื่องนั้น แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกษตรครับ 1. ที่ดินทำการเกษตร จะเสียภาษีในอัตราต่ำสุด (ดูภาพที่ 1) โดยคิดเป็นขั้นบันไดตามมูลค่าที่ดิน และถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะได้ยกเว้นภาษี 50 ล้านแรกด้วย เช่น ถ้าที่ดินมูลค่า 100 ล้านบาท จะเสียภาษีเพียงร้อยละ 0.01 หรือ 5000 บาทเท่านั้น (เพราะ 50 ล้านแรกไม่คิดภาษี อัตราถูกกว่าที่พักอาศัยเสียอีก) 2.แต่ถ้าเรามีที่ดินแล้วปล่อยรกร้างไม่ทำอะไร เราก็ต้องเอามาทำการเกษตร เพราะที่ดินรกร้างเสียภาษีแพงกว่าเยอะ เช่น ถ้าที่ดินมูลค่า 100 ล้านเหมือนข้อแรก เราต้องเสียภาษีปีละ 350,000 บาท แถมปรับขึ้นเรื่อยๆ ปีละ 0.3% ทุก 3 ปีจนสูงสุดคือ 3% ของมูลค่าที่ดิน หรือที่ดิน 100 ล้านเสียภาษีปีละ 3…