Tag: นวัตกรรม

 • การยอมรับนวัตกรรม (Innovation Adoption) คืออะไร

  การยอมรับนวัตกรรม (Innovation Adoption) คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  เราควรซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) หรือยัง ? มีมือถือรุ่นใหม่เปิดตัวควรซื้อไหม ? มีร้านอาหารเปิดใหม่แถวๆ บ้าน ไปลองดีไหม ? ฯลฯ หากเราถามเพื่อนด้วยคำถามเหล่านี้ เราจะได้คำตอบที่แตกต่างกัน นั่นเป็นเพราะ เพื่อนเราแต่ละคนมีวิธีคิดในการรับสิ่งใหม่ๆ ต่างกัน วันนี้จึงชวนมาทำความรู้จักคำว่า Innovation Adoption และคำว่า Diffusion of Innovation ซึ่งช่วยอธิบายเรื่องนี้ได้ครับ 1. Innovation Adoption คืออะไร Innovation Adoption คือ การที่บุคคลแต่ละประเภท ยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ได้มากน้อยแค่ไหน เพราะนวัตกรรมใหม่ สินค้าใหม่ บริการใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นในโลก มีคนนำไปใช้มากน้อยแตกต่างกัน โดยเรื่อง Innovation Adoption จะอธิบายเพิ่มเติมต่อไปในบันทึกนี้ครับ 2. Diffusion of Innovation คืออะไร คำว่า Diffusion of Innovation คือ การแพร่กระจายของนวัตกรรม ว่าแพร่กระจายสู่ผู้ใช้ได้ดีแค่ไหน…