Tag: ตัวอย่าง evangelist

 • สาวกแบรนด์ (Brand Evangelist) คืออะไร

  สาวกแบรนด์ (Brand Evangelist) คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  วันนี้จะชวนผู้อ่านมาคุยเรื่อง Evangelist (อ่านว่า อี-แวน-เจล-ลีสท)  กันครับ มาทำความรู้จักว่า Evangelist หรือ สาวก คืออะไร มีการนำคำว่า Evangelist หรือ Evangelism มาใช้ในการสร้างคุณค่าได้อย่างไร และในทางธุรกิจ (Brand Evangelist) รวมถึงการเมือง (Political Evangelist) เขาใช้เรื่อง Evangelist กันอย่างไรบ้าง มาอ่านกันครับ 1. Evangelist คืออะไร Evangelist ความหมายตรงตัว คือ “ผู้ที่เผยแพร่คำสอนของศาสนาคริสต์” ผู้ที่เป็น Evangelist จะมีความเชื่อในคำสอนของพระเยซู และต้องการเชิญชวนให้ผู้อื่นหันมานับถือศาสนาคริสต์ เมื่อมีการนำคำนี้มาใช้ในทางธุรกิจ Evangelist จะมีความหมายที่ใกล้เคียงกันกับทางศาสนา ดังนี้ครับ 2. Brand Evangelist คืออะไร เมื่อมีการนำคำว่า Evangelist มาใช้ในบริบทของธุรกิจ มักใช้ในกรณีที่คนนั้นเป็น “แฟนพันธุ์แท้” หรือ “สาวก” ของแบรนด์นั้น (ศัพท์สมัยใหม่บางทีเรียกว่า ติ่ง, ด้อม)…