Tag: คุณค่า

 • วิเคราะห์เลือกตั้ง 2566 ด้วย Political Value Proposition

  วิเคราะห์เลือกตั้ง 2566 ด้วย Political Value Proposition

  by

  — last updated:

  first published:

  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรปี 2566 มีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจกันตลอด มีพรรคที่ประสบความสำเร็จ พรรคที่เสมอตัว และ พรรคที่ไม่ประสบความสำเร็จ วันนี้จะชวนมาใช้ Value Proposition Design วิเคราะห์ผลการเลือกตั้ง 2566 กันครับ (และต้องขออภัยแฟนคลับของทุกพรรคหากต้องพาดพิงถึงพรรคที่ท่านชอบและไม่ชอบบ้างนะ) 1. Value Proposition Design ใช้ในบริบทไหนได้บ้าง ก่อนที่จะพูดถึงการนำ Value Proposition Design (ต่อไปขอเรียกย่อว่า VPD) มาวิเคราะห์การเลือกตั้ง ก็ต้องดูก่อนว่าการเลือกตั้งสามารถใช้ VPD ใช้วิเคราะห์ได้หรือไม่ ใน sophony.co ผู้เขียนมักใช้ VPD เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเป็นหลัก แต่จริงๆ แล้ว VPD ใช้ได้ในหลายบริบท (ขนาดจะจีบสาวยังใช้ VPD ได้เลย แนะนำให้อ่าน Value Proposition คืออะไร) ดังนั้นการเลือกตั้งก็ย่อมใช้ VPD ได้ด้วยเช่นกัน Value Proposition Design (VPD) จะใช้ได้ในสถานการณ์ที่มีสิ่ง 2…

 • Stakeholder Analysis 3 : กลยุทธ์ Stakeholder Matrix

  Stakeholder Analysis 3 : กลยุทธ์ Stakeholder Matrix

  by

  — last updated:

  first published:

  หลังจากที่เราได้อ่านเรื่อง Stakeholder Analysis คืออะไร และ Stakeholder Matrix คืออะไรไปแล้ว วันนี้มาอ่านต่อว่าเมื่อได้ Stakeholder Matrix แล้วจะนำไปทำอะไรต่อได้บ้าง 1. Stakeholder Matrix คืออะไร ทบทวนความทรงจำกันอีกรอบ Stakeholder Matrix คือ การนำปัจจัย 2 ด้านของ Stakeholder คือ อำนาจ (Power/Influence) และ ความสนใจ (Interest) มาสร้างเป็น Matrix แบบ 2 x 2 (หรือ 3 x 3) โดยนำสองปัจจัยมาเขียนกราฟดังรูป Stakeholder Matrix คือ การนำปัจจัย 2 ด้านของ Stakeholder คือ อำนาจ (Power/Influence) และ ความสนใจ (Interest) มาสร้างเป็น…

 • Stakeholder Analysis 2 : Stakeholder Matrix คืออะไร

  Stakeholder Analysis 2 : Stakeholder Matrix คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  หลังจากที่เราได้อ่านเรื่อง Stakeholder analysis คืออะไร ไปแล้ว วันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ Stakeholders ที่ได้รับความนิยมกันคือ Stakeholder Matrix ว่าคืออะไร และมีขั้นตอนการทำอย่างไรครับ 1. Stakeholder Analysis คืออะไร ทบทวนความทรงจำกันอีกรอบ Stakeholder Analysis คือ เครื่องมือในการวิเคราะห์โครงการในปัจจุบัน หรือโครงการที่ต้องการทำใหม่ ว่า ใคร มีส่วนได้ และ มีส่วนเสียกับโครงการบ้าง Stakeholder Analysis คือ เครื่องมือในการวิเคราะห์โครงการในปัจจุบัน หรือโครงการที่ต้องการทำใหม่ ว่า ใคร มีส่วนได้ และ มีส่วนเสียกับโครงการบ้าง โสภณ แย้มกลิ่น โดยโครงการ (Project) อาจเป็นโครงการพัฒนาเล็กๆ ในแผนก การพัฒนาองค์กร การพัฒนาสินค้าใหม่ให้ลูกค้า หรือการคิด Business Model ใหม่ก็ได้ Stakeholder อาจเป็นบุคคล เป็นกลุ่มคน องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ก็ได้…

 • Value Proposition Design คืออะไร

  Value Proposition Design คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  หลายคนได้ยินคำว่า Value Proposition กันบ่อย โดยเฉพาะเวลาเห็นคำว่า Value Proposition เวลาอ่าน หรือต้องออกแบบ Business Model Canvas (BMC) วันนี้ ชวนมาทำความรู้จัก Value Proposition Design ว่าคืออะไรกันครับ 1. Value Proposition คืออะไร ก่อนที่จะรู้ว่า Value Proposition Design คืออะไร เราต้องทำความรู้จักคำว่า Value Proposition ก่อน (แนะนำให้อ่าน Value Proposition คืออะไร) Value Proposition คือ คุณค่าของสินค้าและบริการของเรา (ในสายตาของลูกค้า) โสภณ แย้มกลิ่น มองอีกมุม Value Proposition คือ ลูกค้า เห็นว่าสินค้าและบริการของเรา มีคุณค่าในสายตาของเขาไหม ถ้าสินค้าและบริการของเราไม่มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า ลูกค้าก็ไม่ซื้อ หรือ ซื้อมาลองครั้งเดียวแล้วไม่ซื้อต่อ ลองสังเกตตัวเองก็ได้…

 • Customer Micro Segmentation คืออะไร

  Customer Micro Segmentation คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  เวลาเราออกแบบ Business Model เรื่องที่ธุรกิจควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือ กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) วันนี้ ผู้เขียนมาแนะนำการแบ่งกลุ่มลูกค้าแบบ Customer Micro Segmentation ว่าคืออะไร และเราจะนำหลัก Micro Segmentation มาใช้กับแนวคิดเรื่อง Job to be Done, Pain และ Gain ได้อย่างไรบ้าง 1. Customer Micro Segmentation คืออะไร การแบ่งกลุ่มลูกค้าแบบ Micro Segmentation คือ การที่เราเจาะจงกลุ่มลูกค้าให้ละเอียดมากกว่าการแบ่งกลุ่มลูกค้าปกติ Customer Micro Segmentation คือ การที่เราเจาะจงกลุ่มลูกค้าให้ละเอียดมากกว่าการแบ่งกลุ่มลูกค้าปกติ โสภณ แย้มกลิ่น โดยอาจแบ่งตามลักษณะพฤติกรรม การใช้ชีวิต หรือ ลักษณะเฉพาะของกลุ่มลูกค้า ฯลฯ ก็ได้ครับ เช่น แทนที่จะระบุว่า “นักศึกษา” ก็ระบุให้ละเอียดขึ้น เช่น เพิ่มคณะ, มหาวิทยาลัย,…

 • Business Model ของธุรกิจเกษตร: ขายเกษตรกร

  Business Model ของธุรกิจเกษตร: ขายเกษตรกร

  by

  — last updated:

  first published:

  สวัสดีครับ เจอกันใน series ธุรกิจการเกษตร หรือ ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) กันต่อครับ หลังจากที่เรารู้จักกันแล้วว่า ธุรกิจเกษตรคืออะไร (อ่านเพิ่มเติมที่ ธุรกิจเกษตรคืออะไร) และ เข้าใจการอธิบายธุรกิจเกษตรโดยใช้ Business Model แล้ว (อ่านเพิ่มเติมที่ Business Model ของธุรกิจเกษตร) วันนี้มาทำความรู้จักธุรกิจเกษตรกลุ่มแรก คือ กลุ่มที่มีเกษตรกรเป็นลูกค้ากัน 1. Business Model ของธุรกิจเกษตรที่มีเกษตรกรเป็นลูกค้า ธุรกิจเกษตรกลุ่มนี้ เมื่อเราเขียน Business Model จะพบว่า ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segment) จะมีเกษตรกรเป็นลูกค้าหลัก โดยธุรกิจเราก็สร้างคุณค่า (Value Proposition) ให้กับกลุ่มเกษตรกร และธุรกิจเรามีรายได้หลัก (Revenue Stream) มาจากเกษตรกร (หรืออาจมาจากคนอื่น ซึ่งจะอธิบายในบันทึกแยกครับ) 2. ธุรกิจเกษตรกลุ่มมีเกษตรกรเป็นลูกค้า มีอะไรบ้าง ธุรกิจเกษตรที่มีเกษตรกรเป็นลูกค้ามีหลากหลายชนิดมากครับ มีตั้งแต่รายเล็กๆ ไปจนถึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ โดยเราสามารถแบ่งกลุ่มตามประเภทของสินค้าหลักๆ ได้ดังนี้ครับ…