Tag: การออกแบบประสบการณ์

 • การออกแบบประสบการณ์ (Customer Experience Design) คืออะไร

  การออกแบบประสบการณ์ (Customer Experience Design) คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  ในชีวิตประจำวันของเราทุกวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับ สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาคือ ประสบการณ์ (Experience) กับสิ่งต่างๆ ที่เราพบเจอในแต่ละวัน เช่น ประสบการณ์ในการเข้าห้องน้ำ เดินทางไปทำงาน ทานข้าวเที่ยง รับลูกกลับบ้าน ฯลฯ หลายครั้งเราก็ประทับใจมาก บางประสบการณ์ก็รู้สึกเฉยๆ หรือบางประสบการณ์ก็อยากลืมๆ มันไปเสีย วันนี้มาแนะนำให้รู้จักคำว่า Experience Design หรือ การออกแบบประสบการณ์ ว่าคืออะไร และสำคัญอย่างไรครับ 1. Experience Design คืออะไร คำว่า Experience Design มาจากคำสองคำ คือคำว่า Experience (ประสบการณ์) และ คำว่า Design (การออกแบบ) ซึ่งก็แปลตรงตัวเลยครับ เมื่อนำมารวมกัน Experience Design คือ การออกแบบประสบการณ์ ซึ่งมีเป้าหมายให้คนที่ได้รับประสบการณ์ที่ดี รู้สึกประทับใจ Experience Design คือ การออกแบบประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดี โสภณ แย้มกลิ่น การออกแบบประสบการณ์ให้คนประทับใจ…