Tag: การจัดกลุ่มอุตสาหกรรม

 • รหัส TSIC ประเทศไทย ปี 2567 – 2568

  รหัส TSIC ประเทศไทย ปี 2567 – 2568

  หลังจากบันทึกก่อน เราได้รู้จัก การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม ของประเทศไทย หรือ Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) ว่าคืออะไรแล้ว วันนี้มีข่าวมาเล่าว่าประเทศไทย (กำลัง) จะมี TSIC ฉบับใหม่ปี 2567 หรือ TSIC ปี 2568 แล้วครับ มาอ่านรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไร 1. TSIC คือ อะไร ทบทวนความทรงจำอีกครั้ง TSIC คือ การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย ว่ามีทั้งหมดกี่อุตสาหกรรม กี่กลุ่ม ซึ่งประเทศไทยแบ่งอุตสาหกรรมออกเป็น 21 หมวดใหญ่ และแบ่งเป็นกิจกรรมระดับย่อยได้ 1089 กิจกรรมครับ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่บันทึก TSIC คืออะไร) อย่างไรก็ตาม มาตรฐานอุตสาหกรรม TSIC ฉบับที่ประเทศไทยใช้ในปัจจุบัน ยังใช้การแบ่งประเภทอุตสาหกรรมเมื่อปี 2552 หรือ 15 ปีที่แล้วอยู่เลย ซึ่ง 15 ปีที่ผ่านมา มีธุรกิจและอุตสาหกรรมเกิดขึ้น…

 • หมวดหมู่อุตสาหกรรมของ SET 3

  หมวดหมู่อุตสาหกรรมของ SET 3

  by

  — last updated:

  first published:

  การจัดกลุ่มอุตสาหกกรรมของตลาดหลักทรัพย์ SET มาถึงตอนสุดท้ายแล้ว (อ่านตอนที่ 1 และ 2 ได้ที่สารบัญ) วันนี้เราลองมาดูกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหลืออีก 4 กลุ่ม ว่ามีกลุ่มธุรกิจอะไรกันบ้าง แล้วมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรบ้างไหมครับ 5. อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริการก่อสร้างและงานวิศวกรรม โดยตลาดหลักทรัพย์ได้แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ครับ 5.1 วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง ต่างๆ ที่มิใช่เหล็ก รวมถึงสุขภัณฑ์ 5.2 บริการรับเหมาก่อสร้าง(Construction Services) ผู้ให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ 5.3 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) ประกอบด้วย 5.4 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund & Real Estate Investment Trusts) กองทุนรวมหรือกองทรัสต์ที่มีวัตถุ…

 • หมวดหมู่อุตสาหกรรมของ SET 2

  หมวดหมู่อุตสาหกรรมของ SET 2

  by

  — last updated:

  first published:

  จากบันทึกที่แล้ว เราได้อ่านการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอนที่ 1 ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มของเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารไปแล้ว วันนี้เราลองมาดูกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหลือกันบ้าง ว่า SET จัดกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหลือเป็นอะไรบ้าง 2. สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้า เพื่อการอุปโภคบริโภคต่างๆ ทั้งที่เป็นสินค้าจำเป็นและสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่ง SET ได้แบ่งหมวดธุรกิจเป็นดังนี้ครับ 2.1 แฟชั่น (Fashion) เป็นผู้ผลิต ออกแบบ ตัวแทนจำหน่ายสินค้า (เส้นใย เส้นด้าย ฟอกหนัง มีธุรกิจเกษตรอยู่ใน Value Chain ครับ จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรปะปนอยู่ด้วย) 2.2 ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (Home & Office Products) (กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรกลุ่มป่าไม้ ได้อยู่หน่อยๆ ครับ) 2.3 ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (Personal Products & Pharmaceuticals) (เครื่องสำอาง ยา bio-tech บางประเภทก็มีธุรกิจเกษตรอยู่ใน value…

 • ตลาดหลักทรัพย์ (SET) จัดกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างไร ตอนที่ 1

  ตลาดหลักทรัพย์ (SET) จัดกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างไร ตอนที่ 1

  by

  — last updated:

  first published:

  หลังจากที่เราดูการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมตาม มาตรฐาน TSIC รวมถึงการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมตามเกณฑ์ มาตรฐานของ GICS กันมาแล้ว วันนี้มาอ่านต่อว่า แล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand (SET) จัดกลุ่มอุตสาหกรรมกันอย่างไรครับ 1. การจัดกลุ่มอุตสาหกรรม ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) คืออะไร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand ที่เราเรียกตัวย่อจนติดปากว่า SET มีการจัดกลุ่มบริษัทต่างๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจครับ ลองอ่านคำอธิบายโดยตรงจาก SET กัน “การจัดโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน ได้อยู่ในหมวดเดียวกัน เพื่อความเหมาะสมในการเปรียบเทียบระหว่างกัน และ เป็นข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยแนวทางการจัดกลุ่มนั้นให้สามารถสะท้อนประเภทธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนได้ชัดเจน และสะท้อนให้เห็นถึงอุตสาหกรรมของประเทศได้มากขึ้น” (SET, 2566) จะเห็นกว่า SET แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมก็เพื่อการจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบนั่นเอง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆ ได้อีกมาก เช่นการวิเคราะห์เรื่องประเด็นเฉพาะรายกลุ่ม หรือ การทำดัชนีความเคลื่อนไหวรายกลุ่ม (ดูภาพประกอบด้านล่าง) ดังนั้น การแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย…

 • การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (TSIC) คืออะไร

  การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (TSIC) คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  ผู้อ่านเคยสงสัยไหมว่า ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมทั้งหมด กี่ประเภท อะไรบ้าง จัดหมวดหมู่กันอย่างไร วันนี้ผู้เขียนมาเล่าถึงการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือเรียกตัวย่อภาษาอังกฤษว่า TSIC ว่าคืออะไร มีไว้ทำไม แล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง (ปล. บันทึกนี้แรกเริ่มผู้เขียนต้องการเขียนประเภทของธุรกิจเกษตร (อ่าน ธุรกิจเกษตร Agribusiness คืออะไร) ซึ่งถ้าใส่ TSIC ไว้ในบันทึกนั้นด้วยจะยาวมาก จึงคิดว่าควรเขียนบันทึกแยกเรื่อง TSIC ออกมาเลยดีกว่า) 1. TSIC คืออะไร TSIC มาจากคำเต็มว่า Thailand Standard Industrial Classification แปลเป็นภาษาไทยว่า “การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย” ดังนั้น TSIC คือ การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทยนั่นเองครับ TSIC คือ การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย โสภณ แย้มกลิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกรายงาน TSIC คือ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยออกรายงาน TSIC ฉบับล่าสุดคือ ปี 2552 ครับ และมีหน่วยงานที่นำรายงานฉบับ…