Tag: กลยุทธ์

 • SWOT คืออะไร

  SWOT คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  เชื่อว่า ผู้อ่านเคยได้ยิน “การวิเคราะห์ SWOT” หรือ “SWOT Analysis” กันมาแน่นอน แต่เคยรู้จัก SWOT แบบลึกๆ ไหมว่าคืออะไร วิเคราะห์ไปทำไม วิเคราะห์แล้วได้อะไร วิเคราะห์แล้วไปทำอะไรต่อ วันนี้ชวนมาอ่านเรื่อง SWOT Analysis แบบเจาะลึกกัน โดยขอเริ่มด้วย “SWOT คืออะไร” กันก่อนครับ 1. SWOT คืออะไร SWOT มาจากการนำตัวหนังสือภาษาอังกฤษตัวแรก ของประเด็นการวิเคราะห์ 4 ด้าน แล้วนำมาเขียนเรียงกัน จึงได้ออกมาเป็น SWOT นั่นเอง โดย 4 ด้านที่ว่า คือ จุดแข็ง (Strengths) คืออะไร จุดแข็ง (Strengths) คือ สิ่งที่เราทำได้ดี ทำได้ถนัด ถ้าในระดับบุคคล จุดแข็งอาจเป็น เราเก่งเรื่อง IT กว่าคนอื่น เป็นคนหน้าตาดี เรามีเพื่อนแท้เป็นเศรษฐีหมื่นล้าน เรามีหัวศิลปะ…

 • กลยุทธ์ (Strategy) คืออะไร

  กลยุทธ์ (Strategy) คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  เชื่อว่า ผู้อ่านเวป sophony.co ต้องเคยได้ยินคำว่า “กลยุทธ์” หรือ “Strategy” กันมานับไม่ถ้วน ตั้งแต่ระดับนายกรัฐมนตรีพูดถึงกลยุทธ์ของประเทศ จนถึงการคุยกันในแผนกขององค์กรว่า แผนกลยุทธ์ของเราปีหน้าเป็นอย่างไร ฯลฯ แล้วจริงๆ คำว่า “กลยุทธ์” มีความหมายว่าอย่างไร คืออะไรกันแน่ วันนี้มาแนะนำให้รู้จักหนึ่งในศัพท์สุดคลาสสิก ในแวดวงการบริหารจัดการกันครับ 1. กลยุทธ์ (Strategy) คืออะไร คำว่า “กลยุทธ์” มีคนให้คำนิยามไว้หลากหลายมาก แต่สำหรับเวป sophony.co ขอให้ความหมายของคำว่า “กลยุทธ์” ไว้ดังนี้ครับ กลยุทธ์ คือ แผนการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เรากำหนด กลยุทธ์ (Strategy) คือ แผนการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เรากำหนด by โสภณ แย้มกลิ่น สั้นๆ ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน จากคำจำกัดความจะเห็นว่า หัวใจสำคัญของ “กลยุทธ์” ไม่ใช่ “แผนการ” แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่ “เป้าหมาย” ต่างหาก เพราะ “เป้าหมาย” เป็นตัวกำหนดว่า…

 • นวัตกรรม (Innovation) คืออะไร

  นวัตกรรม (Innovation) คืออะไร

  เวป sophony.co ได้เล่าเรื่องการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation) มาหลายตอน (แนะนำให้ไปหน้าสารบัญ) จนมีคนถามว่า “นวัตกรรม” หรือคำว่า “Innovation” ที่ใช้ในนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation) มีความหมายเดียวกับคำว่านวัตกรรมทั่วไปไหม แล้วนวัตกรรมคืออะไรกันนี้ วันนี้ชวนมาอ่านเรื่องนวัตกรรมแบบง่ายๆ กัน 1. นวัตกรรม (Innovation) คืออะไร คำว่านวัตกรรม (Innovation) ตัวศัพท์ตรงๆ มาจากภาษาลาตินที่แปลว่า “ทำใหม่” (renew) ซึ่งก็ตรงกับความหมายของมัน แต่คำว่า “ทำใหม่” เป็นเรื่องที่เหมือนจะง่ายและยากในขณะเดียวกัน เพราะคำว่า “นวัตกรรม” ถูกนำมาใช้เยอะมากในปัจจุบัน และใช้ในหลายบริบท หลายสาขาวิชา หลายอุตสาหกรรม ทำให้คำว่า “ทำใหม่” แต่ละบริบทหรือแต่ละสาขาวิชามีความหมายที่อาจไม่ตรงกัน เช่น ทำให้เมื่อเราพูดถึงนวัตกรรมกับคนที่มีแนวคิดแตกต่างกัน จะเข้าใจไม่ตรงกัน 100%ครับ อย่างไรก็ตาม คำว่านวัตกรรมในหลายบริบทมีจุดเหมือนกันเช่นกัน 2. นวัตกรรม (Innovation) คืออะไร (อีกรอบ) จากข้อ…

 • S Curve คืออะไร

  S Curve คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  เคยได้ยินคำว่า “เอส เคิฟ” (S Curve) กันไหมครับ แล้วคำว่า “the New S Curve” มันคืออะไร เหมือนกับ S Curve ไหม ใช้ทำอะไรได้บ้าง และ S Curve เกี่ยวข้องกับ Business Model Innovation อย่างไร วันนี้มาทำความรู้จัก S Curve กันก่อนว่าคืออะไร แล้วมาต่อ the New S Curve กันบันทึกหน้าครับ 1. S Curve คืออะไร S Curve คือ กราฟชนิดนึงที่เขียนออกมาแล้วดูคล้ายๆ ตัว S ในแนวนอน เค้าก็เลยเรียกว่ากราฟทรงนี้ว่า S Curve ครับ S Curve มีใช้ในหลากหลายบริบทมากๆ อยู่ที่ว่าใช้ในศาสตร์ไหน บริบทไหน…

 • PEST Analysis คืออะไร

  PEST Analysis คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  เราเคยได้ยินคำว่า PEST Analysis กันมาเยอะมากๆ โดยเฉพาะเวลาทำแผนกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจ แต่เราเคยรู้ไหมว่าจริงๆ แล้ว PEST คืออะไร มีไว้ทำไม และ จะวิเคราะห์อย่างไร วันนี้มาทำความรู้จักว่า PEST Analysis คืออะไรกันครับ 1. PEST Analysis คืออะไร PEST Analysis คือเครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) ของธุรกิจ เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ แต่มันส่งผลต่อธุรกิจของเรา โดยเราต้องการรู้ว่า ปัจจัยเหล่านี้ จะส่งผลอย่างไรต่อธุรกิจของเรา เนื่องจากปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอกมีเยอะแยะไปหมด ถ้าวิเคราะห์ไปเรื่อยๆ ก็คงจะสะเปะสะปะไปหมด ดังนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ PEST Analysis จึงจัดกลุ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ออกเป็น 4 ปัจจัยหลัก คือ พอเอาตัวอักษรตัวแรกของทั้ง 4 ปัจจัยมารวมกัน (Political, Economic, Social, Technology) เลยเป็นที่มาของคำว่า PEST Analysis นั่นเองครับ 2.…

 • Blue Ocean Strategy: Nondisruptive Creation คืออะไร

  Blue Ocean Strategy: Nondisruptive Creation คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  ในแวดวงธุรกิจและนวัตกรรมเราได้ยินคำว่า Disruption (ทำลายล้าง) บ่อยมากจนเราเข้าใจไปว่านวัตกรรม (Innovation) จะต้องเกิดเพื่อทำลายล้างสินค้าเดิม ธุรกิจเดิม หรืออุตสาหรรมเดิม วันนี้จะเล่าให้ฟังถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่ไม่ทำลายล้าง (NonDisruptive) ว่าคืออะไรกันครับ 1. Nondisruptive Creation คืออะไร Nondisruptive Creation คือ การพัฒนาแนวคิดใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมที่ยังไม่เคยได้รับการตอบสนองมาก่อน โดยไม่ทำลายล้าง (Disrupt) อุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ Nondisruptive Creation คือ การพัฒนาแนวคิดใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมที่ยังไม่เคยได้รับการตอบสนองมาก่อน โดยไม่ทำลายล้างอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ โสภณ แย้มกลิ่น Nondisruptive Creation เป็นแนวคิดหลักของหนังสือเล่มล่าสุดชื่อ Beyond Disruption ที่แต่งโดยศาสตราจารย์ W. Chan Kim และ Renée A. Mauborgne จาก INSEAD ซึ่งเป็นผู้เขียน Blue Ocean Strategy ครับ ดังนั้นแนวคิดของ Nondisruptive Creation จึงอิงอยู่กับหลักการของ Blue Ocean…