รหัส TSIC ประเทศไทย ปี 2567 – 2568

รหัส TSIC ประเทศไทย ปี 2567 - 2568

หลังจากบันทึกก่อน เราได้รู้จัก การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม ของประเทศไทย หรือ Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) ว่าคืออะไรแล้ว วันนี้มีข่าวมาเล่าว่าประเทศไทย (กำลัง) จะมี TSIC ฉบับใหม่ปี 2567 หรือ TSIC ปี 2568 แล้วครับ มาอ่านรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไร

1. TSIC คือ อะไร

ทบทวนความทรงจำอีกครั้ง TSIC คือ การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย ว่ามีทั้งหมดกี่อุตสาหกรรม กี่กลุ่ม ซึ่งประเทศไทยแบ่งอุตสาหกรรมออกเป็น 21 หมวดใหญ่ และแบ่งเป็นกิจกรรมระดับย่อยได้ 1089 กิจกรรมครับ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่บันทึก TSIC คืออะไร)

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานอุตสาหกรรม TSIC ฉบับที่ประเทศไทยใช้ในปัจจุบัน ยังใช้การแบ่งประเภทอุตสาหกรรมเมื่อปี 2552 หรือ 15 ปีที่แล้วอยู่เลย ซึ่ง 15 ปีที่ผ่านมา มีธุรกิจและอุตสาหกรรมเกิดขึ้น (และตายลง) จำนวนมาก แล้วทำไมเราถึงไม่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสียที

ตอนนี้ เรากำลังจะมี TSIC ฉบับปรับปรุง ให้มีหมวดหมู่อุตสาหกรรมทันสมัยขึ้น เป็นของปี 2567 – 2568 แล้วครับ

2. TSIC ฉบับปี 2567 – 2568

ตามที่ได้เล่าไปในบันทึกก่อนว่า TSIC ของประเทศไทยนั้น พัฒนาขึ้น โดยอาศัยโครงสร้างอุตสาหกรรม ตามรายงานการจัดประเภทอุตสาหกรรมของ The International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) ซึ่ง เป็นรายงานที่จัดทำโดยหน่วยงานด้านสถิติขององค์การสหประชาชาติ (United Nation Statistic Division) ครับ

ดังนั้น ถ้า ISIC ยังไม่ปรับปรุง TSIC ของเราก็ยังปรับปรุงไม่ได้ เพราะต้นทางยังไม่ได้ปรับ

ซึ่ง ISIC ฉบับล่าสุด คือ ISIC Rev 4 ที่จัดทำขึ้นในปี 2008 (พศ 2551)

จึงเป็นที่มาว่าทำไม TSIC ของเราจึงใช้มาตรฐานของปี พศ.2552 อยู่เลย เพราะเราต้องรอ ISIC ออกก่อน แล้วจึงนำเอา ISIC ฉบับปีนั้นๆ (กรณีนี้คือ คศ 2008) มาปรับปรุงนั่นเอง

แต่ข่าวดีก็คือ ขณะนี้ ISIC กำลังจะประกาศ ISIC Rev 5 ฉบับปี 2024 แล้ว!

3. ISIC Rev 5 year 2024

TSIC ฉบับปี 2568 : หลังจากผ่านไป 15 ปี ตอนนี้ ISIC ฉบับ Rev 5 กำลังจะออกแล้วครับ เราจะได้เห็นว่า 15 ปีผ่านไป ในโลกมีการจัดประเภทอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
TSIC ฉบับปี 2568 : หลังจากผ่านไป 15 ปี ตอนนี้ ISIC ฉบับ Rev 5 กำลังจะออกแล้วครับ เราจะได้เห็นว่า 15 ปีผ่านไป ในโลกมีการจัดประเภทอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง (source: UNSD)

UNSD กำลังจะออกรายงาน ISIC Rev 5 โดยขณะนี้ (เดือนเมษายน 2567) ได้ออกรายงาน “โครงสร้างของประเภทอุตสาหกรรม” มาแล้ว แต่รายละเอียดอุตสาหกรรมทั้งหมด กำลังจัดทำอยู่ และจะออกในไม่ช้านี้

เรามาดูกันว่า ISIC Rev 5 ต่าง ISIC Rev 4 อย่างไรบ้าง

กระบวนการจัดทำ

กระบวนการจัดทำ ISIC Rev 5 ยังคงใช้แนวทางเหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจาก Rev 4)

การแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม

การจัดโครงสร้าง มีการเปลี่ยนแปลงตามอุตสาหกรรมที่เกิดใหม่ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มกลุ่มอุตสาหกรรมที่พึ่งเกิดใหม่ โดย UNSD พยายามจัดกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ให้กระทบกับ Rev 4 ให้น้อยที่สุด

ตัวอย่างอุตสาหกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นใน ISIC Rev 5 เช่น Information and Communication , Waste Management เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างหรือปรับการแบ่งกลุ่มธุรกิจระดับต่างๆ (Group, Class, Activities) เกิดใหม่เยอะเลย เช่น

  • ตัวกลางให้บริการด้านการศึกษา Intermediation service activities for courses and tutors
  • การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งหมุนเวียน Electric power generation activities from renewable sources
  • สังคมออนไลน์ Social network sites and other content distribution activities
  • การพัฒนาพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ Development of Computing infrastructure, data processing, hosting and related activities
  • ผลิตเกม video games, video game software, and video game software tools
  • ฯลฯ

จะเห็นว่า มีอุตสาหกรรมหลายอันที่เกิดขึ้นมาใหม่ แต่คำอธิบายรายละเอียดต่างๆ ของแต่ละอุตสาหกรรมยังจัดทำไม่เสร็จสมบูรณ์ ต้องรอรายงานฉบับสมบูรณ์ออกก่อนครับ

4. TSIC ปี 2568 จะออกเมื่อไหร่

TSIC ฉบับปี 2567 – 2568 จะออกเมื่อไหร่ ต้องรอหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดทำรายงาน TSIC ของประเทศไทยเป็นผู้จัดทำ

TSIC ฉบับปี 2568 : หน่วยงานที่จัดทำ TSIC เมื่อปี 2552 คือ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
TSIC ฉบับปี 2568 : หน่วยงานที่จัดทำ TSIC เมื่อปี 2552 คือ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

โดย TSIC ฉบับปัจจุบัน (ปี 2552) จัดทำโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเชื่อว่า หาก ISIC Rev 5 ฉบับสมบูรณ์ออกเมื่อไหร่ ทั้งสองหน่วยงานก็น่าจะออก TSIC ตามมาอีกไม่นานครับ เพราะมีหน่วยงานต่างๆ นำ TSIC ไปใช้ต่ออีกจำนวนมาก เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ใช้จดทะเบียนบริษัท) เป็นต้น

หากมี TSIC ฉบับใหม่ออกเมื่อไหร่ เดี๋ยว sophony.co จะมาเขียนถึงอีกรอบนะ

63636363636363636363636363

อ่านมาถึงตรงนี้ก็ต้องขอบคุณผู้อ่านมากครับ เรื่อง TSIC เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจ ซึ่งยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจกว่านี้อีกมาก ถ้าอยากอ่านเรื่องอื่นของกลยุทธ์ รวมถึงเรื่อง ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) และการสร้างคุณค่า value proposition design, business model เพิ่มเติม สามารถอ่านได้จากหน้าสารบัญ 

หากผู้อ่านอยากรู้เรื่องกลยุทธ์แบบลึกซึ้ง สามารถติดต่อผู้เขียนเรื่องฝึกอบรมหรือการทำ workshop ได้ โดยสามารถดูรายละเอียดช่องทางการติดต่อผู้เขียนได้ที่ About ครับ

โสภณ แย้มกลิ่น (Sophon Yamklin) Avatar

References:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *