Category: Strategy

 • การวิเคราะห์ SWOT Analysis คืออะไร

  การวิเคราะห์ SWOT Analysis คืออะไร

  หลังจากเรารู้จักคำว่า SWOT คืออะไร ไปแล้ว วันนี้มาต่อกันว่า ถ้าเราอยากนำแนวคิด SWOT ไปวิเคราะห์สิ่งที่เราศึกษา ไม่ว่าจะเป็น บริษัท องค์กรธุรกิจ หรือตัวบุคคล เรามีแนวทางการวิเคราะห์อย่างไร วันนี้มาอ่านแนวทางการวิเคราะห์ SWOT Analysis กันครับ 1. SWOT Analysis คืออะไร บันทึกที่แล้วได้เล่าเรื่อง SWOT คืออะไร ทำให้เรารู้ว่า SWOT มาจากตัวอักษรตัวแรก ของประเด็นที่เราจะนำมาใช้วิเคราะห์ คือ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ อุปสรรค (Threats) ดังนั้น SWOT Analysis คือ การนำประเด็นทั้ง 4 ด้าน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค มาวิเคราะห์กับสิ่งที่เรากำลังศึกษา ซึ่งในศาสตร์บริหารธุรกิจ เราจะนำ SWOT…

 • SWOT คืออะไร

  SWOT คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  เชื่อว่า ผู้อ่านเคยได้ยิน “การวิเคราะห์ SWOT” หรือ “SWOT Analysis” กันมาแน่นอน แต่เคยรู้จัก SWOT แบบลึกๆ ไหมว่าคืออะไร วิเคราะห์ไปทำไม วิเคราะห์แล้วได้อะไร วิเคราะห์แล้วไปทำอะไรต่อ วันนี้ชวนมาอ่านเรื่อง SWOT Analysis แบบเจาะลึกกัน โดยขอเริ่มด้วย “SWOT คืออะไร” กันก่อนครับ 1. SWOT คืออะไร SWOT มาจากการนำตัวหนังสือภาษาอังกฤษตัวแรก ของประเด็นการวิเคราะห์ 4 ด้าน แล้วนำมาเขียนเรียงกัน จึงได้ออกมาเป็น SWOT นั่นเอง โดย 4 ด้านที่ว่า คือ จุดแข็ง (Strengths) คืออะไร จุดแข็ง (Strengths) คือ สิ่งที่เราทำได้ดี ทำได้ถนัด ถ้าในระดับบุคคล จุดแข็งอาจเป็น เราเก่งเรื่อง IT กว่าคนอื่น เป็นคนหน้าตาดี เรามีเพื่อนแท้เป็นเศรษฐีหมื่นล้าน เรามีหัวศิลปะ…

 • รหัส TSIC ประเทศไทย ปี 2567 – 2568

  รหัส TSIC ประเทศไทย ปี 2567 – 2568

  หลังจากบันทึกก่อน เราได้รู้จัก การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม ของประเทศไทย หรือ Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) ว่าคืออะไรแล้ว วันนี้มีข่าวมาเล่าว่าประเทศไทย (กำลัง) จะมี TSIC ฉบับใหม่ปี 2567 หรือ TSIC ปี 2568 แล้วครับ มาอ่านรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไร 1. TSIC คือ อะไร ทบทวนความทรงจำอีกครั้ง TSIC คือ การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย ว่ามีทั้งหมดกี่อุตสาหกรรม กี่กลุ่ม ซึ่งประเทศไทยแบ่งอุตสาหกรรมออกเป็น 21 หมวดใหญ่ และแบ่งเป็นกิจกรรมระดับย่อยได้ 1089 กิจกรรมครับ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่บันทึก TSIC คืออะไร) อย่างไรก็ตาม มาตรฐานอุตสาหกรรม TSIC ฉบับที่ประเทศไทยใช้ในปัจจุบัน ยังใช้การแบ่งประเภทอุตสาหกรรมเมื่อปี 2552 หรือ 15 ปีที่แล้วอยู่เลย ซึ่ง 15 ปีที่ผ่านมา มีธุรกิจและอุตสาหกรรมเกิดขึ้น…

 • วิสัยทัศน์ (Vision) คือ อะไร

  วิสัยทัศน์ (Vision) คือ อะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  คำว่า วิสัยทัศน์ (Vision) ที่ได้ยินกันบ่อย เวลาพูดเรื่อง กลยุทธ์ (Strategy) จริงๆ มันคืออะไรกันแน่ ต้องเขียนด้วยคำพูดสวยๆ ไหม ต้องใส่คำที่กำลังดังๆ เช่น “เพื่อความยั่งยืน” “เพื่อสิ่งแวดล้อม” ด้วยหรือเปล่า วิสัยทัศน์ใช่อันเดียวกับคำขวัญไหม ฯลฯ วันนี้ชวนมาทำความเข้าใจคำว่า วิสัยทัศน์ กันครับ 1. วิสัยทัศน์ (Vision) คือ อะไร วิสัยทัศน์ คือ ภาพในอนาคตที่เราอยากเป็น วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ภาพใน “อนาคต” ที่เราอยากเป็น โสภณ แย้มกลิ่น วิสัยทัศน์ เป็นเรื่อง “อนาคต” ซึ่งอนาคตที่ว่า เป็นอนาคตระยะยาว ไม่ใช่เรื่องของวันพรุ่งนี้ หรือเดือนหน้า แต่เป็ฯเป้าหมายระยะยาว (long-term goal) ของเราจริงๆ ถ้าเป็นระดับบุคคล สมัยเด็กๆ เวลามีคนมาถามเราว่า “หนูๆ โตขึ้นอยากเป็นอะไร” แล้วเราตอบได้อย่างชัดเจน เช่น…

 • กลยุทธ์ (Strategy) คืออะไร

  กลยุทธ์ (Strategy) คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  เชื่อว่า ผู้อ่านเวป sophony.co ต้องเคยได้ยินคำว่า “กลยุทธ์” หรือ “Strategy” กันมานับไม่ถ้วน ตั้งแต่ระดับนายกรัฐมนตรีพูดถึงกลยุทธ์ของประเทศ จนถึงการคุยกันในแผนกขององค์กรว่า แผนกลยุทธ์ของเราปีหน้าเป็นอย่างไร ฯลฯ แล้วจริงๆ คำว่า “กลยุทธ์” มีความหมายว่าอย่างไร คืออะไรกันแน่ วันนี้มาแนะนำให้รู้จักหนึ่งในศัพท์สุดคลาสสิก ในแวดวงการบริหารจัดการกันครับ 1. กลยุทธ์ (Strategy) คืออะไร คำว่า “กลยุทธ์” มีคนให้คำนิยามไว้หลากหลายมาก แต่สำหรับเวป sophony.co ขอให้ความหมายของคำว่า “กลยุทธ์” ไว้ดังนี้ครับ กลยุทธ์ คือ แผนการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เรากำหนด กลยุทธ์ (Strategy) คือ แผนการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เรากำหนด by โสภณ แย้มกลิ่น สั้นๆ ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน จากคำจำกัดความจะเห็นว่า หัวใจสำคัญของ “กลยุทธ์” ไม่ใช่ “แผนการ” แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่ “เป้าหมาย” ต่างหาก เพราะ “เป้าหมาย” เป็นตัวกำหนดว่า…

 • PESTEL Analysis คืออะไร

  PESTEL Analysis คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  วันนี้ชวนผู้อ่านมาอ่าน Series การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรกันต่อ หลังจากเรารู้จัก PEST Analysis กันแล้ว มาดูว่าแล้ว PESTEL มันเหมือนหรือต่างกับ PEST อย่างไร และเมื่อเทียบกับเครื่องมือการวิเคราะห์อื่นๆ เช่น STEEP Analysis แล้วอะไรดีกว่ากัน 1. PESTEL Analysis คืออะไร PESTEL Analysis หรือบางครั้งเขียน PESTLE Analysis คือ หนึ่งในเครื่องมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (external environment analysis) ที่ได้ความนิยมเครื่องมือหนึ่ง เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง และ ปัจจัยเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อองค์กรในด้านใด PESTEL Analysis คือ เครื่องมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (external environment analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง และ ปัจจัยเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อองค์กรในด้านใด แต่เนื่องจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีมากมายหลายเรื่องมากๆ ถ้าเราวิเคราะห์แบบไม่มีกรอบแนวคิดอะไรเลย เราวิเคราะห์แบบสะเปะสะปะมากๆ หรือ ลืมวิเคราะห์ประเด็นที่สำคัญไป PESTEL จึงเป็นการจัดกลุ่มประเด็นปัจจัยภายนอกมาเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้วิเคราะห์ง่ายขึ้น ตามตัวอักษรแรก 6…