Category: Investment

 • หมวดหมู่อุตสาหกรรมของ SET 3

  หมวดหมู่อุตสาหกรรมของ SET 3

  by

  — last updated:

  first published:

  การจัดกลุ่มอุตสาหกกรรมของตลาดหลักทรัพย์ SET มาถึงตอนสุดท้ายแล้ว (อ่านตอนที่ 1 และ 2 ได้ที่สารบัญ) วันนี้เราลองมาดูกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหลืออีก 4 กลุ่ม ว่ามีกลุ่มธุรกิจอะไรกันบ้าง แล้วมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรบ้างไหมครับ 5. อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริการก่อสร้างและงานวิศวกรรม โดยตลาดหลักทรัพย์ได้แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ครับ 5.1 วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง ต่างๆ ที่มิใช่เหล็ก รวมถึงสุขภัณฑ์ 5.2 บริการรับเหมาก่อสร้าง(Construction Services) ผู้ให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ 5.3 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) ประกอบด้วย 5.4 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund & Real Estate Investment Trusts) กองทุนรวมหรือกองทรัสต์ที่มีวัตถุ…

 • หมวดหมู่อุตสาหกรรมของ SET 2

  หมวดหมู่อุตสาหกรรมของ SET 2

  by

  — last updated:

  first published:

  จากบันทึกที่แล้ว เราได้อ่านการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอนที่ 1 ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มของเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารไปแล้ว วันนี้เราลองมาดูกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหลือกันบ้าง ว่า SET จัดกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหลือเป็นอะไรบ้าง 2. สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้า เพื่อการอุปโภคบริโภคต่างๆ ทั้งที่เป็นสินค้าจำเป็นและสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่ง SET ได้แบ่งหมวดธุรกิจเป็นดังนี้ครับ 2.1 แฟชั่น (Fashion) เป็นผู้ผลิต ออกแบบ ตัวแทนจำหน่ายสินค้า (เส้นใย เส้นด้าย ฟอกหนัง มีธุรกิจเกษตรอยู่ใน Value Chain ครับ จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรปะปนอยู่ด้วย) 2.2 ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (Home & Office Products) (กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรกลุ่มป่าไม้ ได้อยู่หน่อยๆ ครับ) 2.3 ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (Personal Products & Pharmaceuticals) (เครื่องสำอาง ยา bio-tech บางประเภทก็มีธุรกิจเกษตรอยู่ใน value…

 • ตลาดหลักทรัพย์ (SET) จัดกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างไร ตอนที่ 1

  ตลาดหลักทรัพย์ (SET) จัดกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างไร ตอนที่ 1

  by

  — last updated:

  first published:

  หลังจากที่เราดูการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมตาม มาตรฐาน TSIC รวมถึงการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมตามเกณฑ์ มาตรฐานของ GICS กันมาแล้ว วันนี้มาอ่านต่อว่า แล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand (SET) จัดกลุ่มอุตสาหกรรมกันอย่างไรครับ 1. การจัดกลุ่มอุตสาหกรรม ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) คืออะไร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand ที่เราเรียกตัวย่อจนติดปากว่า SET มีการจัดกลุ่มบริษัทต่างๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจครับ ลองอ่านคำอธิบายโดยตรงจาก SET กัน “การจัดโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน ได้อยู่ในหมวดเดียวกัน เพื่อความเหมาะสมในการเปรียบเทียบระหว่างกัน และ เป็นข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยแนวทางการจัดกลุ่มนั้นให้สามารถสะท้อนประเภทธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนได้ชัดเจน และสะท้อนให้เห็นถึงอุตสาหกรรมของประเทศได้มากขึ้น” (SET, 2566) จะเห็นกว่า SET แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมก็เพื่อการจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบนั่นเอง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆ ได้อีกมาก เช่นการวิเคราะห์เรื่องประเด็นเฉพาะรายกลุ่ม หรือ การทำดัชนีความเคลื่อนไหวรายกลุ่ม (ดูภาพประกอบด้านล่าง) ดังนั้น การแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย…

 • The Global Industry Classification Standard (GICS) คืออะไร

  The Global Industry Classification Standard (GICS) คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  เคยสงสัยไหมครับ ว่าอุตสาหกรรมในโลกนี้ แบ่งออกได้เป็นกี่กลุ่ม กี่ประเภท อะไรบ้าง วันนี้มาทำความรู้จักมาตรฐานการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหุ้น ว่าหุ้นตัวนี้ควรจัดอยู่ในกลุ่มไหน นั้นคือมาตรฐาน GICS ว่า GICS คืออะไรกันครับ 1. GICS คืออะไร The Global Industry Classification Standard (GICS) คือ มาตรฐานการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้การจัดหมวดหมู่ประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน The Global Industry Classification Standard (GICS) คือ มาตรฐานการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้การจัดหมวดหมู่ประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน GICS พัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี 2542 โดยบริษัท 2 บริษัท คือ Morgan Stanley Capital International (MSCI) และบริษัท Standard & Poor’s (S&P) ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการจัดทำดัชนีต่างๆ…