Category: Business Model Innovation

 • Unfair Advantage คืออะไร

  Unfair Advantage คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  ในทางสังคม เราอาจได้ยินคนเรียกร้อง “ความเป็นธรรม” แต่ในทางธุรกิจ โดยเฉพาะถ้าเป็นธุรกิจของเราเอง เราต้องการสร้าง “ความไม่เป็นธรรม” หรือที่เรียกว่า “Unfair Advantage” วันนี้ มาทำความรู้จักว่า Unfair Advantage คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจครับ 1. Unfair Advantage คืออะไร คำว่า Unfair Advantage มาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2 คำ คือคำว่า Unfair แปลว่า “ไม่แฟร์” “ไม่เป็นธรรม” “ไม่ยุติธรรม” และคำว่า Advantage ที่แปลว่า “ข้อได้เปรียบ” หรือ “ความได้เปรียบ” พอนำมารวมกันแล้ว Unfair Advantage จึงแปลว่า ข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม แล้ว ข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม คือใครได้เปรียบ? ได้เปรียบอะไร? ในทางธุรกิจแล้ว เราต้องมี Unfair Advantage ธุรกิจจึงจะประสบความสำเร็จ ดังนั้น Unfair Advantage…

 • Business Model Fit คืออะไร

  Business Model Fit คืออะไร

  หลังจากเราเข้าใจเรื่อง Problem Solution Fit และ Product Market Fit ในการออกแบบคุณค่าให้สินค้าและบริการมาแล้ว วันนี้มาเล่าความ “ฟิต” หรือ “พอดี” ระดับสุดท้าย คือ Business Model Fit ว่าคืออะไรครับ 1. Business Model Fit คืออะไร Alex Osterwalder ผู้พัฒนา Business Model Canvas ได้อธิบายความหมายของ Business Model Fit ไว้ว่า Business Model Fit takes place when you “Have evidence that your value proposition can be embedded in a profitable and…

 • โมเดลธุรกิจขยายตัว (Scalable Business Model) คืออะไร

  โมเดลธุรกิจขยายตัว (Scalable Business Model) คืออะไร

  คำว่า Scalable แปลเป็นภาษาไทยว่า “ขยาย” พอเอามาใช้กับโมเดลธุรกิจ รวมเป็นคำว่า “Scalable Business Model” แล้ว หมายความว่าอย่างไร อะไรขยายตัว เหมือนหรือแตกต่างกับคำว่า “เติบโต (Growing)” ไหม วันนี้มารู้จักคำว่า Scalable Business Model รวมถึงคำว่า Growing Business Model กันครับ 1. Growing Business Model คืออะไร Growing หรือ การเติบโต หมายถึง เมื่อธุรกิจต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้ ก็ต้องเพิ่มทรัพยากรต่างๆ เช่น คน เงินลงทุน ต้นทุน ฯลฯ ในอัตราใกล้เคียงเดิม ธุรกิจที่ใช้โมเดลธุรกิจแบบเติบโต จึงมีลักษณะ คือ ถ้าอยากได้ยอดขายเพิ่มขึ้น ก็ต้องลงทุนเพิ่ม จ้างคนเพิ่ม ต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เช่น ถ้าเราเปิดร้านขายชานม สมมติลงทุนสาขาละ 500,000 บาท…

 • กระแสรายได้ (Revenue Streams) คืออะไร

  กระแสรายได้ (Revenue Streams) คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ คือ การสร้างรายได้ เพราะ “รายได้” คือต้นทางของ “กำไร” แล้วธุรกิจทุกวันนี้ มีวิธีหารายได้อย่างไรบ้าง มีกี่แบบ วันนี้ มาทำความรู้จักกับ กระแสรายได้ (Revenue Streams) ว่าคืออะไร และ มีส่วนสำคัญในการออกแบบโมเดลธุรกิจอย่างไรครับ 1. กระแสรายได้ (Revenue Streams) คืออะไร รายได้ คือ เงินที่ธุรกิจได้รับจากการทำธุรกิจตามปกติ เช่น ธุรกิจเราผลิตของขาย พอเราขายของให้ลูกค้าเสร็จ เราก็ได้รับเงินรายได้เป็นค่าตอบแทน หรือ ถ้าเราเปิดร้านซ่อมจักรยาน พอเราซ่อมให้ลูกค้าเสร็จ เราก็ได้รับค่าซ่อมจักรยาน เป็นเงินรายได้ค่าตอบแทน ส่วนคำว่ากระแส หรือ streams จริงๆ มาจากคำว่ากระแสน้ำ ให้ลองนึกภาพแม่น้ำที่ไหลมาเรื่อยๆ นั่นแหละครับ พอเราเอาสองคำมารวมกันเป็น Revenue Streams ก็เปลี่ยนจาก “กระแสน้ำ” เป็น “กระแสเงิน” หรือ “กระแสรายได้” แทน เพื่อสะท้อนภาพว่า ธุรกิจต้องมีการสร้างรายได้ ธุรกิจต้องมี…

 • กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) คืออะไร

  กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  จากประสบการณ์การสอนและอบรม ทำให้ผู้เขียนมีโอกาสเห็นการเขียน กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) ในการเขียน Business Model จำนวนมาก และเห็นจุดอ่อนในการเขียน Customer Segment อยู่บ่อยๆ วันนี้เลยมาเล่า Customer Segment ว่า คืออะไร และ การเขียนกลุ่มลูกค้าที่ไม่ชัดเจนมีอะไรบ้างครับ 1. กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) คืออะไร ในทางการตลาด มีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดให้นิยามคำว่าลูกค้ากันไว้เยอะมากแล้ว sophony.co ซึ่งเป็นเวปเกี่ยวกับการสร้างคุณค่า (Value Proposition Design) เป็นหลัก จึงขอนิยามคำว่า “ลูกค้า” ในแนวการสร้างคุณค่ากันครับ โดยปกติ การทำธุรกิจนั้น ผู้ประกอบการจะต้องการส่งมอบคุณค่า (Value Proposition) ของสินค้าและบริการ ให้กับใครสักคน คนนั้นที่ว่า ก็คือ คนที่เห็น “คุณค่า” ในสินค้าและบริการของเรา และพร้อมจะจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่ง “คุณค่า” นั้น คนคนนั้น ก็คือ “ลูกค้า” นั่นเอง…

 • Transformative Innovation คืออะไร

  Transformative Innovation คืออะไร

  หลังจากเรารู้จัก Innovation 2 ชนิดมาแล้ว คือ Efficiency Innovation และ Sustaining Innovation วันนี้มาทำความรู้จักนวัตกรรมประเภทที่ 3 และเป็นประเภทสุดท้าย นั่นก็คือ Transformative Innovation ว่าคืออะไร และ แตกต่างจาก 2 ประเภทแรกอย่างไรกันครับ 1. Transformative Innovation คืออะไร Transformative Innovation คือ การสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ที่ปฏิรูปการทำธุรกิจเดิม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจเดิมอย่างสิ้นเชิง ไปสู่ธุรกิจที่องค์กรไม่เคยทำ และ (น่าจะ) มีอนาคตมากกว่าโมเดลธุรกิจปัจจุบัน Transformative Innovation คือ การสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ที่ปฏิรูปการทำธุรกิจเดิม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจเดิมอย่างสิ้นเชิง ไปสู่ธุรกิจที่องค์กรไม่เคยทำ และ (น่าจะ) มีอนาคตมากกว่าโมเดลธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งความว่า Transformative มาจากรากศัพท์คำว่า Transform ที่มักได้ยินเป็นประจำ เช่น คำว่า Digital Transformation ที่แปลว่า…